Kategorie
Tematy tygodnia

ULC: Seminarium „Zimowa i letnia eksploatacja lotnisk” w Łodzi – wytyczne niebawem

ULC

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23-25 września 2015 r. przedstawiciele Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzięli udział w seminarium „Zimowa i letnia eksploatacja lotnisk”, które odbyło się w Łodzi. W trakcie 3-dniowego seminarium prezentowane były nowe techniki utrzymania lotniska oraz nowoczesny sprzęt służący do oczyszczania nawierzchni. W seminarium brało udział wielu przedstawicieli lotnisk, którzy opisywali swoje doświadczenia związane z zimowym utrzymaniem lotnisk.

W dniu 24 września 2015 r. eksperci Urzędu Lotnictwa Cywilnego przedstawił prezentacji dotyczące „Oceny, pomiaru oraz raportowania stanu nawierzchni drogi startowej”, a także „Uszkodzeń nawierzchni lotniskowych”. W pierwszej prezentacji sformułowano wymagania funkcjonalne, jakie powinny spełniać nawierzchnie lotniskowe, omówione zostały charakterystyki tarcia nawierzchni oraz występowanie różnych stanów nawierzchni drogi startowej. Omówiono sposoby raportowania stanu drogi startowej, a także metody efektywnego utrzymania nawierzchni w kontekście występowania wody i innych zanieczyszczeń. Zaprezentowany został również formularz SNOWTAM wprowadzony zmianą nr 37 do Załącznika 15 ICAO.

Druga część wystąpienia dotyczyła charakterystyk uszkodzeń nawierzchni lotniskowych, zarówno w aspekcie budowy jak i eksploatacji nawierzchni. Prezentacje ULC spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium i wywołały interesującą dyskusję w prezentowanych tematach.

Zamieszczone prezentacje stanowią materiał wyjściowy do wydania wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczących raportowania stanu nawierzchni lotniskowych.

Ocena stanu nawierzchni 22.7 MB

Uszkodzenia Drogi Startowej 13.09 MB

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat