Po raz pierwszy pod niebem Bułgarii

bulgaria.mig-29

40 lotników i klucz myśliwców MiG-29M z 23 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim udało się do bazy Graf Ignatiewo w Bułgarii na dwutygodniowe wspólne szkolenie lotnicze z gospodarzami. Będzie to pierwsze szkolenie lotnicze Polaków w tym kraju.

Dowódcą polskiego komponentu jest płk. pil. Maciej Trelka, dowodzący 23 BLT. Przedsięwzięcie będzie okazją do porównania wyszkolenia (w misjach przechwytujących, walkach powietrznych i innych) oraz bliższego poznania się lotników pracujących z tym samym typem samolotu. Lotnicy z Mińska wrócą do macierzystej bazy do 9 października.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Fotopoork.pl