DGRSZ: Lot obserwacyjny nad Polską

An-30B

Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Otwartych Przestworzach rosyjscy i białoruscy inspektorzy odbędą w tym tygodniu lot obserwacyjny nad Polską. Jak zawsze podczas zadania będą im na pokładzie samolotu towarzyszyć Polacy, nadzorujący prawidłowość lotu.

Tym razem będzie to 8 osób (sześciu inspektorów TOP z Dowództwa Generalnego i jednostek podległych), do których dołączy zespół amerykański (2 osoby).‎ Szefem zespołu towarzyszącego jest ppłk Jarosław Cięciara z Oddziału Kontroli Rozbrojenia DPBM MON, jego zastępcą jest szef Oddziału Współpracy Międzynarodowej DGRSZ płk Piotr Cieślik.

Wrześniowa misja będzie drugim i ostatnim tegorocznym lotem obserwacyjnym Rosjan i Białorusinów nad Polską. Maksymalny dystans lotu obserwacyjnego An-30B nad Polską to1400 km.

Polscy inspektorzy wykonali już przyznane w traktacie TOP loty nad grupą państw Rosja-Białoruś (w maju i lipcu) oraz wspólnie ze Słowakami lot nad Ukrainą (w czerwcu). Tym samym zrealizowali plan tegorocznej działalności.

Traktat o Otwartych Przestworzach został zawarty 24 marca 1992 roku w Helsinkach. Jego członkami są 34 państwa. Głównym jego celem jest zwiększenie poprzez obserwację z powietrza otwartości i przejrzystości działań wojskowych podejmowanych przez państwa-strony. Roczne plany TOP określają liczbę lotów obserwacyjnych, które każde z państw-stron ma prawo wykonać nad terytorium innych państw lub obowiązek przyjąć u siebie. I tak Stany Zjednoczone są zobowiązane przyjąć do 42 lotów obserwacyjnych, a Rosja do 31 lotów.

Traktat ułatwia nadzór nad przestrzeganiem zawartych porozumień rozbrojeniowych. Wprowadza także możliwość obserwacji rejonów zagrożonych klęskami ekologicznymi lub do nadzoru realizacji międzynarodowych porozumień o ochronie środowiska naturalnego.

Polska uznaje Traktat o Otwartych Przestworzach za istotny instrument budowy zaufania między państwami, a w konsekwencji wzmacniania systemu bezpieczeństwa europejskiego.

Źródło: DGRSZ

Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Jacek Grześkowiak, płk Piotr Cieślik