ULC: Nabór uczelni do programu stażowego ICAO

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) organizuje program staży dla uznanych uniwersytetów oraz ośrodków akademickich. Uczestnictwo w stażu przyniesie korzyści zarówno uczelniom, jak i samym stażystom. Studenci, którzy zakwalifikują się do uczestnictwa w stażu, będą mieli możliwość zapoznania się z pracami ICAO poprzez wykonywanie praktycznych zadań, co pozwoli im także na poszerzenie wiedzy teoretycznej zdobytej w czasie studiów. W zamian będą wspomagać pracowników Organizacji w zadaniach związanych z programem pracy organizacji.

Czas trwania stażu to 2 – 6 miesięcy. Może on zostać przedłużony do maksymalnie 12 miesięcy. Stażyści nie będą otrzymywać wynagrodzenia ze strony ICAO ani nie będą mogli być zatrudnieni przez Organizację w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu stażu. Szczegóły dotyczące staży będą regulowane w drodze oddzielnej umowy z ICAO. Zarówno ICAO i ULC nie biorą udziału w finansowaniu staży. Kandydaci będą wybierani przez ICAO pod kątem przydatności dla Organizacji oraz pod kątem różnorodności geograficznej. W momencie składania aplikacji kandydaci powinni być absolwentami studiów drugiego stopnia lub wyższego lub być przyjęci na studia drugiego stopnia lub wyższego.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w programie, skany pism ze zgłoszeniem uczelni oraz ośrodków akademickich, adresowanych na Prezesa ULC, należy kierować do końca dnia roboczego 18 września 2015 r. na adres mailowy dgca@ulc.gov.pl.

Przy zgłoszeniu Uczelni uprzejmie prosimy również o informację o prowadzonej przez Państwa działalności międzynarodowo-lotniczej, profilach instytutów i katedr międzynarodowych lub lotniczych, nadawanych stopniach i tytułach naukowych oraz wszystkich podejmowanych aktywnościach związanych z lotnictwem cywilnym. Prosimy także o krótkie uzasadnienie celowości podejmowanej współpracy z ICAO.

Źródło / Autor: ULC