ULC uczestniczy w Rządowym Programie Przeciwdziałania Korupcji

ULC

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 został utworzony adres mailowy: antykorupcja_prawo@ulc.gov.pl, na który można zgłaszać przepisy dotyczące lotnictwa cywilnego, które Państwa zdaniem, mogą powodować powstawanie sytuacji korupcjogennych, tworzyć sytuacje stwarzające konflikt interesów lub powodować, że rozstrzygnięcia organu administracji są uznaniowe (np. brak wyraźnych przesłanek w przepisach, którymi organ ma się kierować przy rozstrzyganiu spraw).

Zachęcamy do zgłaszania swoich spostrzeżeń w tym zakresie. Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w ramach prac nad zmianami przepisów dotyczących lotnictwa cywilnego.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że przedmiotowy adres mailowy jest przeznaczony wyłącznie do zgłaszania spostrzeżeń w wyżej wskazanym zakresie.

Źródło / Autor: ULC