DGRSZ: Gen. Różański objął stanowisko Dowódcy Generalnego

m4

W obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego i wicepremiera –ministra obrony Tomasza Siemoniaka gen. broni pil. Lech Majewski przekazał dowodzenie Dowództwem Generalnym RSZ i podległymi jednostkami oraz związkami organizacyjnymi gen. dyw. Mirosławowi Różańskiemu. Zwierzchnik sił zbrojnych zapowiedział awansowanie gen. Różańskiego do stopnia generała broni.
Po ucałowaniu sztandaru dowódcy zameldowali Prezydentowi przekazanie i przyjęcie obowiązków. Prezydent w uznaniu wybitnych zasług dla budowania potencjału obronnego Polski oraz za osiągnięcia na rzecz przywracania i kultywowania tradycji sił zbrojnych odznaczył gen. Majewskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wicepremier wręczył gen. Różańskiemu odznakę pamiątkową Dowództwa Generalnego.

„Jest prawem żołnierskim być dobrze dowodzonym. A dobre dowodzenie to nie tylko wydawanie rozkazów. To także umiejętność brania na siebie odpowiedzialności za nawet najtrudniejsze decyzje. Dlatego dziękuję gen. Majewskiemu za służbę na rzecz Wojska Polskiego i Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję generałowi za całość dokonań, szczególnie za trudny okres, którym było dowodzenie Siłami Powietrznymi po katastrofie smoleńskiej. To właśnie rola i zdolność dowódcy – ogarnięcie sił będących w kryzysie. Z perspektywy czasu widać dobre skutki dobrego dowodzenia. Z całego serca dziękuję” powiedział prezydent Komorowski.

Zwierzchnik sił zbrojnych życzył gen. Różańskiemu sukcesów w budowaniu wśród żołnierzy przekonania, że także w normalnych czasach sensem służby wojskowej jest przygotowanie się do obrony ojczyzny, na wypadek najcięższego kryzysu. „Jestem przekonany, że już wkrótce w porozumieniu z wicepremierem Siemoniakiem będę mógł się cieszyć potwierdzeniem pozycji Dowódcy Generalnego poprzez awans. Tak jest wojsko skonstruowane, że potwierdzeniem odpowiedzialności i zdolności do działania są także generalskie awanse. Cieszę się, że u końca mojej misji prezydenta będę mógł dać siłom zbrojnym kolejną grupę generałów-dowódców”, wskazał Bronisław Komorowski.

Generał Majewski w ostatnim przemówieniu podziękował prezydentowi za zaufanie i wyznaczenie na stanowiska najpierw dowódcy Sił Powietrznych, a następnie Dowódcy Generalnego. „Szczególnie te stanowiska przyjmowałem ze świadomością wielkiej odpowiedzialności oraz ogromu zadań i obowiązków. Traktowałem je jako najtrudniejsze, ale i najważniejsze w całej służbie. Ale byłem też zaszczycony otrzymaniem możliwości tworzenia teraźniejszości i przyszłości naszych sił zbrojnych. Wypada mi tylko bardzo serdecznie podziękować za otrzymanie tych niezwykłych 5 lat. Były to najbardziej odpowiedzialne ale i najpiękniejsze lata mojej służby”, zaznaczył pierwszy Dowódca Generalny. Generał Majewski podziękował też podwładnym za zespołową służbę i pracę oraz swojej rodzinie za cierpliwość i wyrozumiałość. „Dziękuję, że mogłem na was liczyć”.

Gen. Różański również podziękował za powierzenie mu funkcji Dowódcy Generalnego, a generałowi Majewskiemu za umożliwienie sprawnego przejęcia dowodzenia DG RSZ i jednostkami podporządkowanymi. Zaznaczył, że zamierza kontynuować wysoki poziom szkolenia i wykonywania zadań, krajowych i międzynarodowych. „Oczekiwania w tym względzie władz państwa i społeczeństwa są w pełni zrozumiałe”. Podkreślił, że podjęta niedawno decyzja o zwiększeniu wydatków państwa na obronność stawia duże wzywania przed dowódcami w zakresie racjonalnego gospodarowania wspólnymi pieniędzmi podatników. „Zamierzam przygotować jednostki wojskowe do przyjęcia nowoczesnych systemów uzbrojenia. Realizację zadań zamierzam oprzeć na ścisłej współpracy ze Sztabem Generalnym WP, Dowództwem Operacyjnym RSZ oraz wszystkimi agendami państwa odpowiadającymi za bezpieczeństwo. Znam potencjał Dowództwa Generalnego i związków taktycznych, dlatego nie będę prosił o 100 czy 30 dni spokoju. Do służby przystępuję od dziś. Już dziś spotkam się z dowódcami związków taktycznych, oddziałów i pododdziałów, by przedstawić im swój zamiar działania na najbliższe trzy lata. Nie będę przygotowywał wojska do działań, które już były. Przygotuję je do działań, które być mogą”, zapowiedział gen. Różański.

******

Przyjaciołom, znajomym i żołnierzom gen. Różańskiego przypominamy, że w kilka dni po otrzymaniu od Prezydenta RP postanowienia o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Generalnego gen. Mirosław Różański zaapelował na swoim profilu w portalu Facebook o nieprzysyłanie materialnych dowodów uznania. Poprosił natomiast aby w zamian chętni wpłacali pieniądze na konto Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Nrachunek stowarzyszenia: 68 1020 3570 0000 2902 0049 2306, PKO BP SA oddział w Bartoszycach.

Źródło: DGRSZ

Autor: ppłk Artur Goławski

Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz