CWIX 2015 – ćwiczenie testujące nowe technologie

img_9955

Na terenie Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC) w Bydgoszczy odbyło się ćwiczenie CWIX 2015, corocznie organizowane przez Sojusznicze Dowództwo Transformacji (ACT).

Ćwiczenie to jest największym tego rodzaju przedsięwzięciem w NATO, polegającym na testowaniu i weryfikacji rozwiązań w zakresie interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym oraz wytyczaniu nowych kierunków rozwoju technologii wspierających proces podejmowania decyzji na różnych szczeblach dowodzenia. Przeprowadzone testy w ramach ćwiczenia miały na celu potwierdzenie zdolności i możliwości współpracy systemów teleinformatycznych w zakresie przetwarzania i wymiany informacji taktycznych, geograficznych, meteorologicznych oraz logistycznych w przypadku wykonywania wspólnych działań bojowych i szkoleniowych.

Ważnym aspektem przeprowadzonego w dniach 8-25 czerwca ćwiczenia było również identyfikowanie obszarów współpracy oraz zbieranie doświadczeń umożliwiających doskonalenie i poprawę wykorzystywanych systemów i rozwiązań sprzętowych. Wnioski z przebiegu ćwiczenia umożliwią lepszą komunikację i wymianę informacji w ramach działań koalicyjnych, jak i narodowych. W tym roku szczególne znaczenie miały testy związane z budową i zapewnieniem usług teleinformatycznych w sieci koalicyjnej.

W bieżącej edycji ćwiczenia wzięło udział 800 żołnierzy i przedstawicieli przemysłu, reprezentujących 15 państw NATO, 4 państwa partnerskie oraz 9 organizacji i dowództw należących do struktur Sojuszu. Testowano ponad 180 rozwiązań, w tym 15 polskich: 3 z Sił Powietrznych, 5 z Marynarki Wojennej oraz 7 z Wojsk Lądowych. Osiągnęły one dobre i bardzo dobre wyniki, co świadczy o dojrzałości prezentowanych rozwiązań.

Strona polska, oprócz czynnego uczestnika w ćwiczeniu, po raz kolejny pełniła również funkcję państwa gospodarza, odpowiadając za sprawne wsparcie organizatora ćwiczenia. Podstawowym zadaniem było zapewnienie wsparcia logistycznego, w tym zapewnienie transportu sił i środków oraz organizacja dni otwartych przeznaczonych dla osób wizytujących i dostojnych gości (Visitors Day oraz VIP Day).

Wiodącą rolę w organizacji ćwiczenia ze strony polskiej pełnił Zarząd Wsparcia Dowodzenia i Łączności Dowództwa Generalnego RSZ. Ponadto znaczącą rolę w realizacji ćwiczenia odgrywał również Sztab Generalny WP, Inspektorat Systemów Informacyjnych, 12 i 16 Dywizja Zmechanizowana, Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ oraz jednostki Dowództwa Operacyjnego RSZ, takie jak COM-DKM oraz COP-DKP.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Robert Klimczuk/DG RSZ
Zdjęcie: JFTC