Kategorie
News Polska

WSOSP: Konferencja naukowa 90 LAT „SZKOŁY ORLĄT” HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY SZKOLENIA LOTNICZEGO 18-19.06.2015 r.

KONFERENCJA NAUKOWA

NA TEMAT

90 LAT « SZKOŁY ORLĄT »

HISTORIA, TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY SZKOLENIA LOTNICZEGO

18-19.06.2015 r.

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

Patronat honorowy nad konferencją objął

Wiceprezes Rady Ministrów-Minister Obrony Narodowej

Pan Tomasz Siemoniak

CELE KONFERENCJI:

  • Podsumowanie funkcjonowania « Szkoły Orląt » oraz dokonań jej absolwentów.
  • Wymiana doświadczeń z misji pokojowych i stabilizacyjnych oraz wpływ tych doświadczeń na przebieg szkolenia lotniczego.

 

KOMITET HONOROWY

prof. dr hab. Stefan NIESIOŁOWSKI – Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej

Krzysztof HETMAN – Poseł do Parlamentu Europejskiego

generał Mieczysław GOCUŁ – Szef Sztabu Generalnego WP

gen. broni pil. Lech MAJEWSKI – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. broni Marek TOMASZYCKI – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

gen. dyw. pil. Jan ŚLIWKA – Inspektor Sił Powietrznych

gen. dyw. Leszek SURAWSKI – Dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmech.

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt MIERCZYK – Rektor – Komendant WAT

gen. bryg. Sławomir SZCZEPANIAK – Szef Inspektoratu Uzbrojenia

gen. bryg. pil. Marian JELENIEWSKI – Dowódca 4 SLSz

gen. broni w st. spocz. pil. Andrzej DULĘBA

gen. dyw. w st. spocz. pil. Kazimierz DZIOK

gen. dyw. w st. spocz. pil. Tytus KRAWCZYC

gen. dyw. w st. spocz. pil. Franciszek MACIOŁA

gen. dyw. w st. spocz. pil. Czesław MIKRUT

gen. bryg. w rez. pil. Ryszard HAĆ – Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych

gen. bryg. w st. spocz. pil. Roman HARMOZA

gen. bryg. w st. spocz. pil. lotnik-kosmonauta Mirosław HERMASZEWSKI

gen. bryg. w st. spocz. pil. Tadeusz KUZIORA

ppłk w st. spocz. pil. Ryszard GŁODEK

Wojciech WILK – Wojewoda Lubelski

Sławomir SOSNOWSKI – Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof ŻUK – Prezydent Lublina

Stanisław JAGIEŁŁO – Starosta Ryk

Beata SIEDLECKA – Burmistrz Dęblina

Magdalena JAWORSKA – Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

mgr inż. Mieczysław MAJEWSKI – Wiceprzewodniczący RN PZL-Świdnik S.A.

mgr inż. Artur WOJTAS – Dyrektor operacyjny PZL-Mielec Sp. z o. o.

KOMITET NAUKOWY

Przewodniczący

gen. bryg. pil. dr hab. Jan RAJCHEL, WSOSP

Zastępcy przewodniczącego

prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO, WSOSP

dr hab. inż. Tadeusz COMPA, WSOSP

płk dr inż. Wojciech KOTLARZ, WSOSP

 

Członkowie komitetu naukowego

gen. broni w st. spocz. pil. prof. dr hab. Jerzy GOTOWAŁA, AON

prof. dr hab. Wojciech MICHALAK, AON

prof. dr hab. inż. Marek ORKISZ, Politechnika Rzeszowska

prof. dr hab. Jan PILA, Uniwersytet Techniczny Koszyce

prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK, ITWL

prof. dr hab. Eugeniusz ZABŁOCKI

gen. broni w st. spocz. pil. dr hab. Ryszard OLSZEWSKI, WSP Szczytno

gen. dyw. rez. dr hab. inż. Krzysztof ZAŁĘSKI, WSOSP

płk dr hab. inż. Eugeniusz CIEŚLAK, AON

dr hab. inż. Jarosław KOZUBA, WSOSP

dr hab. inż. Olimpia KUNERT, WSOSP

płk dr hab. inż. Piotr PŁONKA, Centrum Szkolenia ŻW

gen. dyw. dr Mirosław ROZMUS, Komenda Główna ŻW

gen. bryg. rez. pil dr Zenon SMUTNIAK, AON

dr Andrzej MARCINIUK, WSOSP

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 – 10.30

Uroczyste rozpoczęcie Konferencji – gen. broni pil. Lech MAJEWSKI Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

GŁÓWNE PANELE KONFERENCJI:

  1. 90 lat Szkoły Orląt, historia, ludzie i wydarzenia.

Przewodniczący sesji – płk pil. dr Marek BYLINKA

10.30 – 10.45

„Profesjonalizm absolwentów Dęblińskiej „Szkoły Orląt” – Sztuka operacyjna
i taktyka jednostek lotnictwa polskiego 1918 – 2015” – prof. dr hab. Jerzy Gotowała

10.45 – 11.00

„Przygotowanie do walki podchorążych Dęblińskiej „Szkoły Orląt” w latach
1936- 1939”. – dr Andrzej Marciniuk WSOSP

11.00 – 11.15

Działania powietrzne we wrześniu 1939 roku oraz udział w nich Dęblińskiej Szkoły Lotniczej” – dr Andrzej Przedpełski

11.15 – 11.30

„Gen. bryg. pil. Stanisław Skalski – mistrz walki powietrznej” – szer. pchor. Paweł Zając, szer. pchor. Radosław Bartosiewicz WSOSP

11.30 – 11.45

„Archiwum Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych źródłem do badań nad historią „Szkoły Orląt”” – mgr Danuta Hać WSOSP

11.45 – 12.10

Dyskusja

12.10 – 12.30

Przerwa kawowa

  1. Nowe rozwiązania w kształceniu i szkoleniu personelu lotniczego w WSOSP. Przewodniczący sesji – prof. dr hab. inż. Grzegorz KOWALECZKO

12.30 – 13.00

„Kierunki rozwoju WSOSP” – gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel WSOSP

13.00 – 13.15

„Szkolenie kontrolerów ruchu lotniczego w standardzie międzynarodowym na potrzeby Sił Zbrojnych  RP” – ppłk nawig. mgr Jan Michta WSOSP

13.15 – 13.30

„Ewolucja systemu szkolenia pilotów samolotów odrzutowych w perspektywie współczesnych wymagań” – ppłk pil. dr inż. Konrad Madej 41 BLSz

13.30 – 13.45

„Ewolucja systemu szkolenia pilotów śmigłowców w perspektywie współczesnych wymagań”. – ppłk pil. mgr inż. Krzysztof Felisiak 41 BLSz

13.45 – 14.10

Dyskusja

14.10 – 14.30

Przerwa kawowa

  1. Efektywność szkolenia lotniczego w kontekście doświadczeń z misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Przewodniczący sesji – dr hab. Jarosław KOZUBA

14.30 – 14.45

„Baltic air policing cooperative of the Polish Air Force with air component of the NATO Alliance in Poland” – gen. dyw. pil. Jan Śliwka Inspektor Sił Powietrznych

14.45 – 15.00

„Udział polskich śmigłowców w PKW Afganistan ” – ppłk inż. Michał Łukaszuk,
mjr inż. Marcin Kurandy BLWL

15.00 – 15.15

„Doświadczenia z wykorzystania lotnictwa transportowego w misjach, ćwiczeniach międzynarodowych w tym AV-DET oraz realizacji lotów ewakuacji obywateli, humanitarnych, a także akcji Serce” – gen. bryg. pil. Mirosław Jemielniak 3.SLTr

15.15 – 15.30

„Efektywność szkolenia lotniczego na samolotach F-16 w kontekście doświadczeń
z ćwiczeń międzynarodowych” – ppłk Paweł Marcinkowski 31 BLT

15.30 – 15.45

Doświadczenia z udziału lotnictwa taktycznego w ćwiczeniach krajowych
i międzynarodowych w tym Av-Det oraz realizacji zadań w ramach Air Policing”
– płk dypl. pil. Ireneusz Nowak 32 BLT

15.45 – 16.00

„Zdrowotne uwarunkowania kształcenia i szkolenia lotniczego” – dr Zdzisław Kobos Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska, Katedra Psychologii Pracy i Stresu Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, płk dr n. med. Ryszard Bieniek Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo-Lekarska

16.00 – 16.15

Dyskusja

  1. Doświadczenia innych państw w zakresie szkolenia lotniczego (panel w języku angielskim).

Przewodniczący sesji – płk dr hab. Eugeniusz CIEŚLAK

9.30 – 9.45

International Air Training Centre – challenges and opportunities” – ppłk pil. mgr Maciej Wilczyński WSOSP

9.45 – 10.00

Polish Air Force Academy – the nest for regional JTACs”. – ppłk mgr Maciej Komsta WSOSP

10.00 – 10.15

The study orientation of aviation study programs of the University of Defence BRNO – Colonel Miloslav BAUER – Vice Rector of Development, Head of Department of Air Force and Aircraft Technology

„10.15 – 10.30

Spanish Air Force training Philosophy – col. Juan Pablo Sánchez de Lara – Commandant of the Spanish Air Force Academy

10.30 – 10.45

Swiss Air Force Pilot School – Screening and Training – Lt Col Marcel Mühlethaler – Chief Advanced Training of the Swiss Pilot School

10.45 – 11.00

The UK Military Flying Training System – Air Commodore David Bentley Director of Flying Training

11.00 – 11.15

„The NATO’s members air training system approaches in the age of DOWN and OFF Loading”. – płk pil. mgr Cezary Wisniewski 4SLSz

11.15 – 11.30

„M346 master in the concept of downloaing” – Enrico Scarabotto, chief test pilot, Quiringo Bucci chief test pilot training aircraft.

11.30 – 12.00

Dyskusja

12.00 – 12.15

Podsumowanie konferencji – gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska