Kategorie
News Polska

DGRSZ: Gen. Majewski z roboczą wizytą w Pradze

img_6621

Dowódca Generalny Rodzajów Sil Zbrojnych gen. broni pil. Lech Majewski, spotkał się w Pradze z I Zastępcą Szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej gen. dyw. Jirim Balounem. W spotkaniu uczestniczył także szef Zarządu Wojsk Lotniczych gen. bryg. pil. Tomasz Drewniak.
Głównym celem roboczej wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie programu modernizacji sił zbrojnych. Rozmowy dotyczyły także dotychczasowej współpracy szkoleniowej pomiędzy armiami obydwu krajów oraz możliwościami dalszego jej rozwoju. Poruszono również temat wykonywania operacji transgranicznych przez samoloty Polski i Czech.

Współpracę z siłami zbrojnymi naszego południowego sąsiada realizuje Dowództwo Generalne RSZ, jednostki Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych oraz rodzaje wojsk. Główny ciężar współpracy wynika z członkostwa obydwu krajów w Grupie Wyszehradzkiej V4. W bieżącym roku odbędzie się 100 wspólnych przedsięwzięć, z czego 60 na terenie Czech i 40 w naszym kraju.

Siły Zbrojne Polski i Czech współdziałają przy tworzeniu Grupy Bojowej UE (GB UE V4), której dyżur przypada na pierwszą połowę 2016 roku. Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami Czechy wniosą dziewiętnastoprocentowy wkład do GB. Certyfikacja Grupy Bojowej zaplanowana jest na listopad br. w trakcie ćwiczenia „Common Challange”, które zostanie połączone z ćwiczeniem „Trident Juncture”.

Wojska Lądowe obu krajów współpracują na płaszczyźnie szkoleniowej. Dotyczy to w szczególności wspólnego szkolenia instruktorów spadochronowych 18. batalionu powietrznodesantowego (6BPD) razem z 43 batalionem powietrznodesantowym czeskiej Brygady Szybkiego Reagowania. Szkolenia te odbywają się zamiennie w Polsce i Czechach. Ponad 250 czeskich żołnierzy brało udział w zeszłorocznym ćwiczeniu Anakonda. Artylerzyści obu krajów kooperują podczas wspólnego szkolenia wysuniętych obserwatorów oraz wymieniając doświadczenia z użytkowania tego samego rodzaju uzbrojenia – 152 mm armatohaubic DANA.

Kolejnym przykładem udanej współpracy na płaszczyźnie ćwiczeń i szkolenia specjalistycznego są Siły Powietrzne. Polskie F-16 z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego brały udział w zorganizowanym przez SZ Czech ćwiczeniu „Lion Effort”. Wspólnie szkolą się piloci 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie oraz 24 Bazy Lotnictwa Transportowego w Pradze, obie te jednostki maja na wyposażeniu samoloty C-295M. W przyszłości planowane jest wspólne wykonywanie zadań w przestrzeni powietrznej obu państw przez polskie F-16 i czeskie Gripeny.

Kolejnym polem do współpracy jest szkolenie JTAC (Joint Terminal Attack Controller). W tym zakresie planowany jest udział czeskich kandydatów na JTAC w szkoleniu specjalistycznym prowadzonym w Dęblinie oraz udział polskich JTAC w organizowanym we wrześniu br. ćwiczeniu „Ample Strike”, które będzie dotyczyło zagadnień bezpośredniego wsparcia lotniczego (Close Air Support – CAS).

Intensywnie rozwija się współpraca polskich i czeskich wojskowych medyków, dotyczy to głownie organizacji Wielonarodowego Zespołu Zabezpieczenia Medycznego GB UE V4, w którym Czesi pełnią wiodącą rolę. W czerwcu br. specjalistyczne pododdziały medyczne Sił Zbrojnych RP po raz pierwszy wezmą udział w międzynarodowym ćwiczeniu medycznym państw NATO i PfP. Ćwiczenie „Vigorous Warrior” zostanie połączone z certyfikacją Wielonarodowego Zespołu Zabezpieczenia Medycznego GB UE V4. Podczas jednej z ostatnich wizyt w Polsce, dużym zainteresowaniem strony czeskiej cieszyło się Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi. Na tym polu Czesi zainteresowani są rozpoczęciem współpracy i wymiany doświadczeń.

Za perspektywiczną uznaje się współpracę w ramach wspólnego rozwoju zdolności OPBMR. Siły Zbrojne RP aktywnie uczestniczą w opracowanej przez Dowództwo NATO ds. Transformacji (SACT) inicjatywie SMART DEFENCE, zakładającej m.in. rozwój zdolności OPBMR w regionie państw Europy Środkowo – Wschodniej, poprzez sformowanie Grupy Zadaniowej OPBMR – batalionu, w składzie którego zadania będą wykonywać także czescy żołnierze. Polscy oficerowie pełnią służbę w Połączonym Centrum NATO ds. doskonalenia OPBMR (Joint CBRN Defence Centre of Excellence – JCBRND COE).

W 2015 i 2016 roku planowany jest udział polskich przeciwlotników w ćwiczeniach „Tobruk Legacy”. Czesi natomiast zainteresowani są szkoleniem na poligonie w Ustce swoich pododdziałów OPL wyposażonych w zestawy KUB.

Źródło: DGRSZ

Autor: ppłk Marek Pietrzak

Zdjęcie: ppłk Marek Pietrzak

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska