Kategorie
Tematy tygodnia

Wielomilionowa inwestycja Skarbu Państwa na rynku cargo

zdj konferencja prasowa

LS Airport Services, spółka z większościowym udziałem Skarbu Państwa, podpisała umowę z DHL Express Poland na budowę najnowocześniejszego międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego w Polsce. Szacunkowa wartość inwestycji to 65 mln zł.
Umowa zawarta pomiędzy LS Airport Services S.A., największym dostawcą usług na rynku cargo w Polsce i globalną firmą logistyczną DHL, dotyczy budowy międzynarodowego lotniczego terminala kurierskiego wraz z całą infrastrukturą. Powierzchnia całkowita obiektu wyniesie blisko 7 tys. mkw., a koszt inwestycji szacowany jest na 65 mln zł. Planowana współpraca znacząco wpłynie na wzrost wartości aktywów spółki Skarbu Państwa oraz skutkować będzie powstaniem najnowocześniejszej jednostki operacyjnej wśród lotnisk w Polsce z największym wolumenem międzynarodowych przesyłek kurierskich. Umowa została zawarta przy wsparciu Agencji Rozwoju Przemysłu.

– Inwestycja LS Airport Services jest dowodem na to, że Skarb Państwa działa jak duża i sprawnie funkcjonująca grupa kapitałowa, szukając synergii pomiędzy spółkami, których jest właścicielem. Budowany terminal z  powodzeniem będzie mógł konkurować z wiodącymi portami lotniczymi cargo. Inwestycja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku lotniczego i logistycznego w Polsce i zwiększy wartość aktywów spółki – mówi Rafał Baniak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Międzynarodowy lotniczy terminal kurierski powstanie w Warszawie, przy ul. Wirażowej, na terenie należącym do LS Airport Services, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Docelowa wydajność urządzeń sortujących oraz rozmiar powierzchni przeładunkowej są dwa razy większe niż w przypadku drugiej co do wielkości jednostki DHL Express w Regionie Europy Środkowej.
Nowy kompleks umocni pozycję stolicy na rynku cargo lotniczego. W przyszłości możliwe będzie rozszerzenie jego funkcjonalności o obsługę innych krajów, tak jak ma to już miejsce na lotniskach w Gdańsku oraz Katowicach. Inwestycja korzystnie wpłynie na wymianę handlową, ułatwiając pracę polskim importerom oraz eksporterom.

– Zawarta przez LS Airport Services umowa jest krokiem w dywersyfikacji świadczonych usług. Do tej pory rdzeniem naszych działań było oferowanie usług handlingowych, zapewniając naziemną obsługę liniom lotniczym. Dzięki nowej inwestycji poszerzymy obszar naszych działań o możliwość oferowania powierzchni magazynowych, co w znaczny sposób przełoży się na dochody spółki. Budowa lotniczego terminala kurierskiego z pewnością przyciągnie kolejnych inwestorów, co pozwoli na wykorzystanie terenów około lotniskowych, którymi dysponujemy oraz będzie dodatkową szansą na dalszy rozwój – mówi Marcin Opaliński, Prezes Zarządu LS Airport Services.

Realizacja Projektu wpisuje się w program aktywizacji terenów około lotniskowych należących do spółki LS Airport Services. Na powodzenie przedsięwzięcia, wpłynęły takie czynniki jak: bardzo dobra znajomość specyfiki branży lotniczej, dostępność optymalnej lokalizacji, posiadane przez spółkę nieruchomości oraz finansowe i merytoryczne wsparcie udzielone przez Agencję Rozwoju Przemysłu.
Budowa obiektu przeznaczonego do obsługi międzynarodowych usług lotniczych w Warszawie jest częścią największego programu inwestycyjnego prowadzonego w ostatnich latach przez DHL w Europie. W ramach niego uruchomiono między innymi inwestycje na lotnisku Heathrow w Londynie, hubach przeładunkowych w Lipsku, Bratysławie, Pradze czy Stambule. Inwestycja w Warszawie jest kolejnym kluczowym etapem realizacji programu i największym jak dotąd przedsięwzięciem DHL Express w Europie Środkowej. Największym w wielu aspektach, zarówno pod względem nakładów finansowych, jak i możliwości operacyjnych.

– Z perspektywy 24-letniej obecności DHL w Polsce, budowa największego i najnowocześniejszego do tej pory obiektu DHL Express jest kluczową inwestycją w skali krajowej i europejskiej. Korzystną, dla rozwoju działalności naszej firmy, ale przede wszystkim dającą większe możliwości dla wzrostu wymiany handlowej eksporterom i importerom w kraju. Inwestycja ta, stworzy nowe perspektywy rozwoju współpracy międzynarodowej naszym stałym i przyszłym Klientom, umożliwiając im obecność na ponad 220 rynkach – mówi Tomasz Buraś, Prezes Zarządu DHL Express (Poland).

Źródło / Autor: LS Airport Services

Zdjęcie: LS Airport Services

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne