Wielomilionowa inwestycja Skarbu Państwa na rynku cargo