Kategorie
Lotnictwo cywilne

ULC: Zapraszamy do skorzystania z Zintegrowanego Systemu Informatycznego ULC

ULC

Uprzejmie informujemy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego uruchomił pierwszą fazę Zintegrowanego Systemu Informatycznego – Moduł Operacji Lotniczych. System powstaje w celu przyspieszenia i podniesienia jakości obsługi klientów Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie Operacji Lotniczych (w pierwszej fazie) oraz w celu wyeliminowania typowego sposobu załatwiania spraw związanego z osobistą wizytą w Urzędzie i wypełnianiem dokumentacji dotychczas funkcjonującej w formie papierowej.

Zintegrowany System Informatyczny ZSI to w istocie centralne miejsce, skupiające całokształt zadań realizowanych w ramach procesów certyfikacji:

  • Zarobkowego przewozu lotniczego (AOC) wykorzystującego: samoloty, śmigłowce, balony lub szybowce.
  • Świadczenia usług lotniczych innych niż zarobkowy przewóz lotniczy (AWC) z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu.
  • Agenta obsługi naziemnej (AHAC) w zakresie zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe oraz obsługę materiałów niebezpiecznych w rozumieniu Konwencji ICAO.
  • uznawania certyfikatów zagranicznych zgodnie z art. 162a ustawy Prawo Lotnicze.

Dzięki Zintegrowanemu Systemowi Informatycznemu (ZSI) w łatwy i szybki sposób użytkownik możne wysłać do Urzędu wniosek oraz niezbędną dokumentację wymaganą w procesie certyfikacji lub uznania. Nowoczesny system ZSI umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu certyfikacji a posiadaczom ww. certyfikatów dokonanie wszelkich zmian komunikując się wyłącznie poprzez Internet.

Więcej informacji na temat ZSI

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne