Kategorie
Tematy tygodnia

MON: Program Wisła w trybie umowy międzyrządowej

patriot zestawy

Rada Ministrów przyjęła rekomendację ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka do udzielenia rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki zamówienia na dostawę na potrzeby Sił Zbrojnych RP zestawów PATRIOT i upoważniła go do wynegocjowania oraz zawarcia w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej umowy międzyrządowej.
Na podstawie wyników zakończonej fazy analityczno-koncepcyjnej związanej z pozyskaniem Przeciwlotniczych i przeciwrakietowych zestawów rakietowych średniego zasięgu – WISŁA oraz po przeprowadzeniu w resorcie obrony narodowej szczegółowych analiz informacji i propozycji uzyskanych od rządów Francji i USA, Minister Obrony Narodowej przedstawił Radzie Ministrów rekomendację pozyskania tych zestawów w trybie umowy międzyrządowej.

Zamówienie dotyczące pozyskania systemu WISŁA zostało uznane za istotne z punktu widzenia ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa i równolegle do negocjacji umowy dostawy rozpoczną się negocjacje warunków umowy offsetowej. Zagwarantuje ona udział polskiego przemysłu obronnego w realizacji dostaw, a także umożliwi transfer nowoczesnych technologii i know-how do polskich przedsiębiorstw o znaczeniu gospodarczo – obronnym. Celem tego transferu technologii i know-how będzie zbudowanie w Polsce potencjału produkcyjnego i serwisowego umożliwiającego utrzymania zestawów w całym cyklu ich życia.

Przyjęty tryb pozyskania zestawów WISŁA wynika bezpośrednio z realizacji priorytetów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozwoli na przyspieszenie wyboru strony umowy dostawy i ograniczy ryzyko przedłużania procedury wyboru dostawcy w trybie konkurencyjnym, co w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych jest szczególnie niekorzystne.

Planuje się pozyskanie 8 baterii Zestawów Rakietowych Obrony Powietrznej WISŁA do roku 2025. W celu zapewnienia tymczasowej zdolności w zakresie obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej planuje się pozyskanie 2 baterii w ciągu 3 lat od podpisania umowy.

Oferta Stanów Zjednoczonych została uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski i realizacji zobowiązań sojuszniczych. Zestawy PATRIOT są używane w kilkunastu krajach.

Źródło: MON
Autor: płk Jacek SOŃTA RZECZNIK PRASOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Zdjęcie: MON

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat