Kategorie
News Polska

Dowódca Generalny w Dęblinie

male1

Generał broni pilot Lech Majewski i generał brygady w rezerwie pilot Ryszard Hać podpisali porozumienie o współpracy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Muzeum Sił Powietrznych. Przewiduje ono między innymi współdziałanie na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej i dorobku polskiego lotnictwa wojskowego.zdjęcie – Dowódca Generalny w DęblinieDowódca Generalny w Dęblinie
DGRSZ i MSP zobowiązały się też do współpracy przy organizowanie konferencji, seminariów, wystaw okolicznościowych i innych przedsięwzięć popularyzujących historie i tradycje Sił Powietrznych; organizowaniu uroczystości związanych z upamiętnianiem ważnych rocznic i wydarzeń dotyczących Sił Powietrznych i udzielania informacji o możliwości pozyskania wycofanego z jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ sprzętu i wyposażenia nadającego się na eksponaty muzealne.

Generał Majewski uczestniczył ponadto w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej 90 rocznicę powstania „Szkoły Orląt”, na którą przybyli byli komendanci WSOSP, przedstawiciele uczelni wojskowych i cywilnych, a także reprezentanci władz samorządowych.

Przy okazji wizyty w Dęblinie Dowódca Generalny odwiedził 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego i 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego, gdzie zapoznał się z zaawansowaniem inwestycji programu Advanced Jet Trainer, w tym powstającym tam właśnie centrum symulatorów i pierwszym z zainstalowanych w nim symulatorów, samolotu M-28B/PT Bryza (w wersjach Glass Cockpit i analogowej). Wspólnie z dowódcą 4 SLSz gen. bryg. pil. Marianem Jeleniewskim dowódca odbył wirtualny lot z Dęblina do Krakowa, zapoznając się z możliwościami najnowocześniejszego tego typu urządzenia zainstalowanego w Polsce. Dęblińscy lotnicy rozpoczną eksploatację symulatora od 15 kwietnia, a systematyczne szkolenia pilotów wojskowych Bryz rozpoczną się tam prawdopodobnie jeszcze w maju.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska