Kategorie
Tematy tygodnia

Porozumienie ULC i Instytutu Lotnictwa w sprawie współpracy w zakresie bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym RP

P1011085_2

W dniu 8 kwietnia Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz Instytut Lotnictwa podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest rozwijanie i zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Polsce.

Współpraca między instytucjami obejmie między innymi wymianę informacji, ekspertyzy oraz tworzenie warunków do bezpiecznej, minimalizującej obciążenia ekonomiczne działalności lotnictwa cywilnego.

Porozumienie podpisane zostało przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego oraz Dyrektora Instytutu Lotnictwa Witolda Wiśniowskiego w siedzibie Urzędu w obecności pracowników ULC i Instytutu. Na mocy porozumienia, Instytut Lotnictwa dzięki bogatemu doświadczeniu jako ośrodek badawczo-naukowy, we współpracy z ULC, przedstawi propozycję newralgicznych, istotnych dla bezpieczeństwa lotniczego kraju parametrów, z podziałem na lotnictwo ogólne i komercyjne w zakresie Krajowego Programu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym. Zaproponowane zostaną również wielkości poziomów bezpieczeństwa oraz propozycje modelu szacowania ryzyka w zakresie nadzoru organizacji lotniczych.

Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2015 roku.

Źródło / Autor: ULC
Zdjęcie: ULC

Autor: Redakcja Lotnictwo Cywilne

Redakcja Lotnictwo Cywilne