Kategorie
Szybki news

Szybki news: Ważna informacja dla operatorów AOC samolotów o MCTOM mniejszej niż 5 700 kg i MOPS mniejszej niż 9

ULC

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, przypomina, że po dniu 8 kwietnia 2015 roku zacznie obowiązywać wymóg wyposażenia samolotów użytkowanych w przewozie lotniczym (AOC) w pasy bezpieczeństwa z systemem mocowania dla górnej części tułowia na każdym siedzeniu pasażerskim oraz pasy przytrzymujące na każdej koi.

Wymagania te nakłada przepis CAT.IDE.A 205 a) 3) z załącznika IV do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz.U.UE.L. 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.)

W przypadku wystąpienia ograniczonych w czasie, nieprzewidzianych, pilnych okoliczności lub potrzeb związanych z użytkowaniem – operatorzy mogą wystąpić z wnioskiem o zwolnienie od istotnych wymagań ustanowionych w rozporządzeniu 216/2008/(WE), przedstawiając dowody wskazujące, że zastosowane zwolnienie nie ma negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Operacyjno-Lotniczego pod numerem telefonu tel. +48 (22) 520 72 32 lub tel. +48(22)520 7272 albo mailowo na adres astyk@ulc.gov.pl

Źródło / Autor: ULC

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat