Kategorie
News Polska

CSSP: Prezydent w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

2

Koszalińskie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych odwiedził 17 marca zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Bronisław Komorowski. Głowie państwa towarzyszyli podsekretarz stanu w MON Maciej Jankowski oraz zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jerzy Michałowski.
Prezydenta przywitał komendant CS SP płk dypl. Dariusz Sienkiewicz. Przy powitaniu obecni byli także dowódca 8 pułku przeciwlotniczego płk dypl. Andrzej Mentel oraz komendant 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego płk Piotr Kłosiński, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, wojewoda zachodniopomorski Marek Tałasiewicz oraz prezydent Koszalina Piotr Jedliński.

Prezydent wysłuchał prezentacji komendanta Centrum na temat przeznaczenia, wyposażenia oraz sposobów realizacji zadań przez jednostkę. Dopytywał o zamierzenia modernizacyjne bazy dydaktycznej Centrum, jak również o doświadczenia związane ze szkoleniem na poziomie międzynarodowym.

Prezydent Bronisław Komorowski zaakcentował, że Centrum Szkolenia Sił Powietrznych będzie niebawem przystosowywać się do prowadzenia szkolenia na nowych systemach antyrakietowych i przeciwlotniczych. „Dziś są tu prezentowane właściwie wszystkie rodzaje sprzętu obrony przeciwlotniczej, ale niedługo Centrum będzie się przystosowywało do szkolenia w użyciu nowych systemów antyrakietowych i przeciwlotniczych” – powiedział Bronisław Komorowski. „Będzie to oznaczało konieczność skoncentrowania wysiłku szkoleniowego tak, aby supernowoczesny sprzęt był odpowiednio wykorzystywany”, dodał.

Bronisław Komorowski zwrócił uwagę na fakt, iż zbudowanie systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce to logiczna konsekwencja trwającego procesu modernizacji technicznej sił zbrojnych. „Mówiąc wprost, nawet największe pieniądze na nowoczesne wyposażenie Wojsk Lądowych czy Marynarki Wojennej nie mogą być w pełni efektywnie wydane, jeśli nie będzie ochrony przed pierwszym zwykle w warunkach zagrożenia wojennego uderzeniem z powietrza” – powiedział.

Na zakończenie wizyty Bronisław Komorowski złożył kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta – patrona Centrum Szkolenia Sił Powietrznych.

Źródło: CSSP

Autor: kpt. Jarosław Barczewski / oficer prasowy CS SP
Zdjęcia: chor. Tomasz Zatorski

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska