Kategorie
News Polska

Zjazd absolwentów WOSL promocja 1985

zjazd

Komitet organizacyjny zjazdu absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej – Promocja 1985 zaprasza wszystkich kolegów na spotkanie z okazji 30-lecia promocji, zaplanowane na 11 – 13 września 2015 roku. Odbędzie się ono w Domu Architekta w Kazimierzu Dolnym.
Program Zjazdu:

11.09 (piątek) – w godzinach popołudniowo-wieczornych przyjazd, zakwaterowanie, od 19.00 grill na patio Domu Architekta

12.09 (sobota) – wyjazd do Dęblina, złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami, wizyta w WSOSP, ok. 14.00 cocktail w restauracji Piekiełko, powrót do Kazimierza, od 19.00 Bal Absolwentów z udziałem gości.

13.09. (niedziela) – ok. godz. 10.00 spotkanie zamykające Zjazd, rozdanie uczestnikom materiałów okolicznościowych (płyty ze zdjęciami ze zjazdu,
pamiątkowy ryngraf).

Opłata wpisowa: 550 zł od osoby za całość pobytu. Wpłat do 15 sierpnia 2015 r. na konto Wojskowego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
SWAT 58 1020 1055 000 9202 0135 9637 z dopiskiem „Zjazd Promocji ’85”. Osoby, które mogą uczestniczyć tylko w niektórych elementach Zjazdu,
proszone są o kontakt indywidualny (kpt. rez. Andrzej Królikowski – tel. 603626397, mail a.krolikowski@onet.eu) w celu ustalenia szczegółów.

Komitet Organizacyjny

płk rez. nawig. Ryszard Babut

ppłk pil. Marek Stechni

kpt. rez. nawig. Andrzej Królikowski

Źródło /Zdjęcie: DGRSZ

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska