Kategorie
News Polska

DGRSZ: Lotnicza współpraca z Niemcami

wspolpraca zniemcami

Generał broni Karl Mullner, Inspektor Sił Powietrznych Republiki Federalnej Niemiec, odwiedził Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Spotkał się z generałem dyw. Jerzym Michałowskim, zastępcą Dowódcy Generalnego. Następnie wraz z towarzyszącymi mu pułkownikami wysłuchał prezentacji na temat struktury i zadań DGRSZ a także planowanych ćwiczeń wojskowych jednostek podporządkowanych pod DG RSZ.

Podczas panelu roboczego polscy i niemieccy lotnicy, pod kierownictwem generałów Karla Mullnera i Jana Śliwki (Inspektora Sił Powietrznych) dyskutowali o zintegrowanym natowskim systemie obrony powietrznej i wykorzystaniu ośrodków szkolenia poligonowego w Polsce. Poruszyli też temat wspólnych przedsięwzięć lotniczych i ćwiczeń. Generał Mullner podkreślił wolę nawiązania szerszej współpracy szkoleniowej z polskimi jednostkami lotniczymi oraz otwartość na uczestnictwo polskich żołnierzy w ćwiczeniach na terenie Niemiec.

Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: Mirosław C. Wójtowicz

Autor: Redakcja Świat

Redakcja Świat