Kategorie
News Polska

Polsko-amerykańskie seminarium w Centrum Weterana

021015_14

10 lutego 2015 roku Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa odwiedziła delegacja Gwardii Narodowej stanu Illinois, w składzie: pułkownik Paul Fannig, sierżant major Marshall Peterson, kapitan – kapelan Eric Hughes, Rachelle Johnson – Szefowa Oddziału Strat Osobowych, sierżant Jonathan Horsley, major Matthew Garrison.Celem wizyty był udział w seminarium, którego zadaniem była wymiana doświadczeń, a także doskonalenie rozwiązań w zakresie wsparcia dla weteranów i rodzin żołnierzy uczestniczących w misjach poza granicami państwa. Goście podzielili się wieloletnimi doświadczeniami USA w dziedzinie pomocy weteranom oraz weteranom poszkodowanym i ich rodzinom. Amerykanie oraz towarzyszący im przedstawiciele Departamentu Spraw Socjalnych, Dowództwa Operacyjnego oraz Dowództwa Generalnego, wzięli także udział w ceremonii upamiętnienia polskich żołnierzy poległych w trakcie działań poza granicami państwa, zwiedzili salę tradycji Centrum Weterana, a także obejrzeli prezentację poświęconą strukturze organizacyjnej i zadaniom nowopowstałego Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.

Źródło: CWDPGP
Autor: dr Anna Pastorek
Zdjęcie: Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa – Piotr Jaszczuk