Otwarci na naukę: Thales i WAT zawarły porozumienie o współpracy naukowo-technicznej

thales wat

Podpisanie porozumienia z firmą Thales to szansa na dalszy rozwój potencjału jakim dysponuje WAT:

12 stycznia 2015 r. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Thales oraz Wojskową Akademią Techniczną. Umowa przewiduje prowadzenie wspólnej działalności naukowo-badawczej, a jej zakres obejmie projekty dotyczące tematyki m.in. kosmicznej i satelitarnej. Współpraca z WAT wzmocni innowacyjny kierunek rozwoju firmy Thales oraz wesprze budowę polskiego potencjału technologicznego.
Porozumienie umożliwi zarówno współpracę edukacyjną, polegającą na doskonaleniu kadr i szkoleniu lokalnych talentów, jak i kooperację naukowo-badawczą. Wspólne projekty przewidują szeroki zakres działań: od konsultacji naukowych, przez wymianę doświadczeń, po organizację wspólnych szkoleń, konferencji czy spotkań naukowych w kraju i za granicą.
„Stawiamy na długofalową, obopólnie korzystną współpracę z ośrodkami akademickimi na całym świecie. Możliwość kooperacji z WAT jest dla nas zarazem wyróżnieniem, jak i naturalną kontynuacją polityki firmy, polegającej na wdrażaniu innowacyjnych projektów technologicznych razem
z najlepszymi na świecie laboratoriami badawczymi i uczelniami” – podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.
Współpraca ze środowiskiem akademickim jest priorytetem dla firmy Thales, która corocznie inwestuje 20% przychodów w programy badawczo-rozwojowe, współdziałając z ośrodkami naukowymi z Europy, Stanów Zjednoczonych, Bliskiego Wschodu i Azji.
„Cieszę się ogromnie, że deklaracje najwyższych przedstawicieli naszych państw złożone podczas ubiegłorocznego MSPO w Kielcach znajdują swoje zwieńczenie podczas dzisiejszej uroczystości. Podpisane porozumienie o współpracy z Thales Polska, będącej częścią koncernu o światowej renomie i zasięgu to dla WAT strategiczne osiągnięcie. Daje możliwość współpracy i dostępu do osiągnięć na światowym poziomie w obszarach zbieżnych z profilem naukowo – badawczym naszej uczelni oraz naszymi aspiracjami związanymi z rozwojem szeroko pojętych technologii  bezpieczeństwa, obronności oraz kosmicznych” – powiedział rektor-komendant WAT gen. bryg. prof. dr hab. inż.  Zygmunt Mierczyk.
Porozumienie jest także kolejnym krokiem firmy Thales w rozszerzeniu obecności na polskim rynku oraz zaangażowaniu się w rozwój sektora kosmicznego w kraju.
„Współpraca z WAT dotyczyć będzie również projektów z sektora technologii kosmicznych oraz satelitarnych. Jesteśmy gotowi wesprzeć Polskę w tworzeniu własnych komponentów i rozwiązań w tej dziedzinie” – dodał Paweł Piotrowski.

Źródło / Autor: Thales
Zdjęcie: Thales