Kategorie
Tematy tygodnia

Strona internetowa Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Już za kilka dni, 21 grudnia, rozpocznie działalność Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Inauguracji towarzyszy uruchomienie serwisu informacyjnego Centrum. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania portalu.zdjęcie – Strona internetowa Centrum Weterana Działań Poza Granicami PaństwaStrona internetowa Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.
Znajdą tu Państwo wiele ciekawych, na bieżąco aktualizowanych informacji i komunikatów, a także porad i wskazówek przydatnych, a często wręcz niezbędnych wszystkim weteranom i ich rodzinom. Witryna internetowa Centrum dostępna jest pod adresem www.centrum-weterana.mon.gov.pl

* * *
Serwis internetowy został uruchomiony przez Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi na bazie zmodyfikowanego szablonu Multiserwisu. Projekt graficzny strony internetowej przygotował starszy informatyk Centrum Weterana, p. Piotr Lisowski, w oparciu o zdjęcia Zespołu Reporterskiego DO RSZ Combat Camera.

* * *
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych MON. Obowiązki dyrektora Centrum Weterana pełni ppłk Leszek Stępień.

Placówka ma pełnić funkcję ośrodka, w którym weterani działań poza granicami państwa oraz rodziny żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas tych działań będą mogli uzyskać pomoc, wsparcie i poradę, np. w postaci konsultacji z prawnikami i psychologami, którzy pomogą rozwiązać nurtujące ich problemy. Będzie również aktywnie współpracowała z odpowiednimi instytucjami resortowymi i pozaresortowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Centrum ma z założenia działać na rzecz integracji środowiska weteranów wokół wspólnie podejmowanych inicjatyw. Sprzyjać temu powinien otwarty charakter instytucji. Ważną płaszczyzną działania Centrum będzie działalność edukacyjno-promocyjna i popularyzatorska. Poprzez różne jej formy chcemy upowszechniać w społeczeństwie wiedzę na temat udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa, ich celów, skutków i wymiernych osiągnięć. Zależy nam, by Polacy wiedzieli, dlaczego żołnierze biorą udział w operacjach międzynarodowych, jak udział w nich zmienia ich życie i z jakich powodów służba na misjach zasługuje na zrozumienie, solidarne wsparcie i szacunek. Za szczególnego adresata tych oddziaływań uważamy młodzież – studentów, uczniów szkół średnich i gimnazjów oraz tych, którzy zdążyli już podjąć pracę. To z nimi chcielibyśmy nawiązać szczególnie bliskie relacje, licząc na ich empatię i życzliwą pomoc.

Będziemy dążyć do tego, aby Centrum stało się depozytariuszem wiedzy o udziale polskich żołnierzy w działaniach poza granicami państwa. Przystąpiliśmy do gromadzenia dokumentów, wspomnień i pamiątek związanych z misjami. Zależy nam, by te przyszłe zbiory naszego Centrum były dostępne nie tylko dla osób bezpośrednio związanych ze środowiskiem wojskowym, ale dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Służyć temu ma m.in. funkcjonująca w Centrum Sala Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz biblioteka, której księgozbiór kompletujemy pod kątem tej problematyki. Już dziś zachęcamy Państwa do korzystania z naszych niedostępnych nigdzie indziej zasobów.

centrum weterana

Źródło: DGRSZ
Autor: Piotr Jaszczuk
Zdjęcie: DGRSZ