LOT po raz kolejny wybrany najlepszą linią lotniczą w Europie Wschodniej