ULC: Prezes ULC Piotr Ołowski Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA)

W dniu 8 grudnia 2014 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski został wybrany Wiceprzewodniczącym Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA). Tym samym jako pierwszy Polak w historii pokieruje pracami Zarządu najważniejszej Agencji dbającej o bezpieczeństwo i rozwój lotnictwa cywilnego w Europie. Prezes Ołowski pokonał pozostałych kandydatów i został wybrany większością 2/3 głosów już w pierwszym głosowaniu. Objęcie tak prestiżowego stanowiska daje Polsce realny wpływ na kształtowanie europejskiej i światowej strategii lotniczej w zakresie bezpieczeństwa lotniczego oraz promowania europejskich standardów lotniczych.

Prezes Ołowski do tej pory pełnił funkcję członka Zarządu EASA z ramienia Polski. To kolejne znaczące wyróżnienie Polski na arenie światowego lotnictwa. Od października 2013 roku Polska po raz pierwszy w historii posiada Stałego Przedstawiciela w Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ICAO, najważniejszej światowej organizacji lotniczej.

Wiceprzewodniczący Zarządu EASA reprezentuje Agencję na całym świecie oraz przewodniczy pracom Zarządu. „Powierzenie funkcji wiceprzewodniczącego w tak ważnej dla lotnictwa instytucji, to nie tylko wielki prestiż, ale przede wszystkim odpowiedzialność. Przez trzy lata swojej kadencji na stanowisku wiceprzewodniczącego będę starał się koncentrować w szczególności na zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, zgodnie z mottem EASA, jakim jest Your safety is our mission” – powiedział Prezes Ołowski. Polska jest pierwszym z nowych krajów Unii Europejskiej, którego przedstawiciel będzie kierował pracami Zarządu EASA. Wcześniej funkcję tę sprawowali tylko Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy oraz Finowie.

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego jest agencją Unii Europejskiej powołaną do realizacji określonych zadań nadzorczych i wykonawczych w zakresie bezpieczeństwa lotniczego. Agencja tworzy kluczową część strategii Unii Europejskiej mającej na celu wprowadzenie i utrzymanie wysokiego jednolitego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie.

Do głównych zadań EASA należy m.in. tworzenie strategii bezpieczeństwa w lotnictwie, zarządzenie bezpieczeństwem, certyfikowanie produktów lotniczych oraz nadzór nad zatwierdzonymi organizacjami lotniczymi i państwami członkowskimi. Agencja zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa lotniczego oraz ochrony środowiska w lotnictwie, dbając o niepowielanie regulacji oraz procesów certyfikacyjnych w poszczególnych państwach członkowskich oraz ułatwia tworzenie wewnętrznego rynku lotniczego UE.

EASA odgrywa również wiodącą rolę w kreowaniu polityki zewnętrznej UE związanej z zapewnianiem bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym, poprzez współpracę z władzami lotniczymi państw członkowskich oraz krajów spoza UE – np. Władzami Lotniczymi Stanów Zjednoczonych, Kanady czy Brazylii.

Polska uczestniczy w pracach Agencji od 2004 roku.

easa-viceszermen
Źródło / Autor: ULC
Zdjęcie: ULC