Uczestnicy programu „MasterChef” po raz kolejny ugotują dla pasażerów LOT-u