Kategorie
News Polska

Perspektywy współpracy wojskowej z Kanadą

Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych przyjął zastępcę dowódcy do spraw operacji ekspedycyjnych Połączonego Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych Kanady, gen. dyw. Charlesa Lamarre.
Gen. broni pil Lech Majewski rozmawiał z kanadyjskim generałem o obecności i szkoleniu kontyngentu kanadyjskiego „Maple Detachment” na poligonie w Drawsku Pomorskim z pododdziałami 6 Brygady Powietrznodesantowej i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Generałowie wymienili się spostrzeżeniami na temat korzyści płynących z wspólnych przedsięwzięć dla obu stron. Generał Lamarre przedstawił też Dowódcy Generalnemu plany kanadyjskiego resortu obrony w tym zakresie na rok 2015.

m3_1
Źródło: DGRSZ
Autor: ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: ppłk Artur Goławski

Autor: Redakcja Polska

Redakcja Polska