ULC: Publikacja wytycznych w sprawie określenia parametrów technicznych dla lądowisk

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2014 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał Wytyczne Nr 17 w sprawie określenia parametrów technicznych dla lądowisk. Akt ten został opublikowany w elektronicznym Dzienniku Urzędowym ULC (poz. 81). http://edziennik.ulc.gov.pl/DU_ULC/2014/81/akt.pdf

W świetle uregulowań prawnych związanych ze zmianami ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933 z późn. zm.) od dnia 18 września 2011 roku przestało obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk (Dz. U. Nr 170 poz. 1791 z późn. zm.). Na wniosek Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podjął inicjatywę ponownego opracowania warunków technicznych dla lądowisk. Prace prowadzono po konsultacjach z udziałem zgłaszających lądowiska oraz przy wsparciu eksperta z z zakresu lotnictwa ogólnego (General Aviation). Zgodnie z oczekiwaniami środowiska lotniczego, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wprowadza Wytyczne w sprawie parametrów technicznych dla lądowisk. Wytyczne będą pomocne przy projektowaniu i budowie lądowisk oraz ich bezpiecznej eksploatacji.

Źródło / Autor: ULC