ULC: Publikacja wytycznych w sprawie określenia parametrów technicznych dla lądowisk