ILOT: Obrona pierwszej pracy doktorskiej w Instytucie Lotnictwa

17 listopada odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Włodzimierza Gnarowskiego pt. „Metoda podwyższenia właściwości manewrowych samolotu w układzie górnopłata”. Komisja Doktorska w tajnym głosowaniu przyjęła wniosek o nadanie stopnia doktora nauk technicznych oraz poinformowała doktoranta o zgłoszeniu pracy do wyróżnienia. Promotorem rozprawy doktorskiej jest Dyrektor Instytutu Lotnictwa – dr hab. inż., prof. nadzw. Witold Wiśniowski.
W rozprawie doktorskiej przedstawiono kompleksowe podejście na drodze badań doświadczalnych, rozwiązywania zagadnień zwiększania właściwości manewrowych samolotów szkolno-treningowych, zbudowanych w układzie górnopłata. Opracowane metodyki zostały przeanalizowane na przykładzie samolotu I-22 „Iryda”. Doktorant wykorzystał w pracy wyniki badań przeprowadzonych podczas pracy na stanowisku Głównego Konstruktora tej maszyny.
W skład Komisji Doktorskiej wchodzili:
– prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj – Przewodniczący,
– prof. dr hab. inż. Piotr Wolański,
– prof. dr hab. inż. Maciej Bossak,
– prof. dr hab. inż. Roman Domański,
– dr hab. inż., prof. nadzw. Grzegorz Socha,
– dr hab. inż., prof. nadzw. Cezary Galiński.
Recenzentami rozprawy byli:
– prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz,
– prof. dr hab. inż. Aleksander Olejnik.
Instytut Lotnictwa otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w 2013 roku.

ilot-1-obrona

Źródło / Autor: ILOT

Zdjęcie: ILOT