ULC: Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

W dniach 3 i 4 listopada br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym „Świadomość i odpowiedzialność” poświęcona zarobkowym przewozom lotniczym (CAT) i lotnictwu ogólnemu (GA). Była to pierwsza jesienna konferencja podsumowująca sezon lotniczy, którą w maju bieżącego roku zapowiedział pan Piotr Ołowski – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nowa formuła konferencji była odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony środowiska lotniczego oraz miała na celu podsumowanie minionego sezonu lotniczego i jeszcze lepsze przygotowanie się organizacji lotniczych do rozpoczęcia nowego sezonu.

Licznie zgromadzonych uczestników konferencji powitali pan Piotr Ołowski – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz dr Mieczysław Błoński – Wiceprezydent ds. Operacyjnych i Finansowych Uczelni Łazarskiego, dziękując wszystkim za przybycie i życząc owocnej konferencji. Prezes Ołowski zwrócił uwagę, że w obecnym roku pozytywny światowy trend w bezpieczeństwie został niespodziewanie odwrócony na skutek katastrof dwóch samolotów pasażerskich Malaysia Airlines. W związku z tymi wydarzeniami konferencja poświęcona właśnie bezpieczeństwu ma szczególne znaczenie w budowaniu świadomości i odpowiedzialności osób związanych z lotnictwem cywilnym. Prezes Ołowski przypomniał także o znaczeniu Kultury sprawiedliwego traktowania i podejmowanych przez Urząd inicjatywach mających na celu podnoszenie wiedzy polskich prokuratorów, uczestniczących w badaniu zdarzeń i wypadków lotniczych. Prezes Ołowski zwrócił także uwagę, że rok 2014 jest szczególny również ze względu na liczbę obchodzonych rocznic w sektorze lotnictwa cywilnego, takich jak chociażby 85. rocznica podpisania konwencji warszawskiej, 70. rocznica podpisania konwencji chicagowskiej oraz 100. rocznica pierwszego lotu pasażerskiego, który odbył się na trasie St. Petersburg – Tampa na Florydzie.

Pierwszy z paneli otworzyła pani dr Anna Konert z Uczelni Łazarskiego, która omówiła podstawy prawne zawierania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w działalności lotniczej. W pierwszym bloku tematycznym opisano również Kulturę bezpieczeństwa w organizacjach (Mariusz Krzyżanowski z PAŻP) oraz Kulturę sprawiedliwego traktowania (Julian Rotter, Piotr Ptak z ULC). Uczestnicy konferencji po każdym z wystąpień mieli możliwość zadawania pytań. Niestety, z uwagi na ograniczenia czasowe nie wszystkim udało się zadać nurtujące pytania. Tym, którzy nie zdążyli tego uczynić podczas konferencji umożliwiono zadanie pytań prelegentom poprzez pocztę elektroniczną.

Kolejny cykl tematyczny dotyczył podsumowania po audytach w ramach Safety Managment System (SMS) (Piotr Ptak i Piotr Matyszewski z ULC), Planowania Reagowania Awaryjnego (Dariusz Sarnociński z ULC) oraz działań po wystąpieniu zdarzenia lotniczego (Agata Kaczyńska z PKBWL). Wszystkie tematy miały na celu uświadomienie słuchaczom jak ważna jest świadomość podejmowanych przez nas działań oraz wiedza na temat bezpieczeństwa. Prelegenci podkreślali znaczenie odpowiedzialności za nasze działania, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Wiedza na temat tego jak zachowywać się po zdarzeniu lub wypadku lotniczym, kogo poinformować, jak zabezpieczyć teren, jak przygotować plan działania na wypadek, gdyby stres okazał się zbyt duży, jest szczególnie ważna i warto mieć tego świadomość.

W ostatnim z paneli, które odbyły się pierwszego dnia wziął udział m.in. dr Maciej Lasek – Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który wspólnie z Januszem Strzelczykiem z ULC omówił zasady zgłaszania zdarzeń. Na zakończenie pierwszego dnia można było dowiedzieć się na czym polega nowy system nadzoru w oparciu o ocenę ryzyka w AOC i w ATO, który przedstawili pracownicy Urzędu – dr Albert Ortyl oraz Krzysztof Miłkowski. Tematem, który wzbudził duże zainteresowanie był także wykład pani Elżbiety Koniecznej z ULC na temat ułatwień przy zakładaniu lądowisk.

Drugiego dnia konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się jak zmieniły się przepisy unijne w zakresie operacji lotniczych (Albert Ortyl z ULC), jak funkcjonuje i na jakich zasadach działa serwis informacyjny na temat przeszkód lotniczych (Marcin Latos z ULC) oraz jakie znaczenie dla bezpieczeństwa mają inne prace wokół lotniska (Joanna Santkiewicz-Galas oraz Bartosz Świerzewski z ULC). Na zakończenie pierwszego panelu można było wysłuchać prezentacji na temat wpływu interpretacji przepisów na bezpieczeństwo operacji lotniczych (Piotr Lipiec z PKBWL).

Jednym z wykładów, który wzbudził szczególne zainteresowanie słuchaczy dotyczył nadzoru nad instruktorami posiadającymi uprawnienie instruktorskie z ograniczeniami (Krzysztof Miłkowski z ULC). Drugi panel zamknęła prezentacja dr Magdaleny Rycak z Uczelni Łazarskiego, która omówiła kwestie odpowiedzialności pracodawcy za działania pracowników.

W panelu kończącym konferencję najwytrwalsi uczestnicy mieli okazję do wysłuchania informacji na temat pokazów lotniczych (Tadeusz Grono z ULC), sankcji i kar za naruszenie przepisów prawa lotniczego (Joanna Wójcik oraz Iwona Grochowalska z ULC) oraz roli środowiska w kształtowaniu prawodawstwa unijnego (Marcin Szczygieł oraz Tomasz Prost z ULC).

W trakcie konferencji uczestnicy mieli także możliwość obejrzenia archiwalnego filmu „Przestroga”, dotyczącego wypadków w lotnictwie na przestrzeni kilkunastu lat działalności Aeroklubu w czasach PRL. Autorzy analizując wypadki lotnicze, które wydarzyły się w owym czasie, próbowali znaleźć odpowiedzi co było ich przyczyną, starając się podpowiadać pilotom zrzeszonym w APRL jak powinni unikać sytuacji niebezpiecznych. Bardzo wymowna była aktualność poruszanych w filmie zagadnień.

Na zakończenie konferencji pan Maciej Kozłowski – Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych wraz z przedstawicielami PKBWL oraz pracownikami Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym ULC podziękowali wszystkim za przybycie. Prezes Kozłowski wyraził nadzieję, że przedstawione podczas konferencji wykłady przyczynią się do zwiększenia wiedzy na temat bezpiecznego latania, która zaowocuje wzrostem odpowiedzialności za nas i za innych uczestników ruchu lotniczego.

Prezentacje uczestników zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie internetowej ULC.

P1010659
Źródło: ULC
Autor: ULC

Zdjęcie: ULC