Rekordowy październik na Lotnisku Chopina

Ponad 917 tys. osób zostało odprawionych na Lotnisku Chopina w październiku 2014 r. To o 8,5 proc. więcej niż w tym samym miesiącu 2013 r. i najlepszy październikowy wynik w historii warszawskiego portu.

Po bardzo udanym okresie od czerwca do września, w którym liczba odprawianych podróżnych przekraczała każdorazowo barierę jednego miliona, październik był kolejnym rekordowym miesiącem dla warszawskiego portu. Przewoźnicy tradycyjni obsłużyli 772 tys. osób, a przewoźnicy niskokosztowi – 145 tys. W ruchu krajowym z/do Warszawy przewiezionych zostało 106 tys. pasażerów (spadek o 3 proc.), zaś w ruchu międzynarodowym 811 tys. osób (+10,2 proc.).

Dobry wynik osiągnięty w październiku cieszy tym bardziej, że odzwierciedla rzeczywistą pozytywną zmianę, jaka nastąpiła w ofercie linii lotniczych operujących na warszawskim lotnisku.

Warto przypomnieć, że do końca września 2013 r. z Lotniska Chopina latał niskokosztowy przewoźnik Ryanair, który generował znaczną część ruchu. Porównanie skali operacji pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 r. z tym samym okresem poprzedniego roku uwzględniało tymczasowy wzrost generowany przez Ryanaira. Tymczasem zestawienie wyników października 2013 r., kiedy tania linia nie latała już z Warszawy, z tym samym miesiącem br. pokazuje, że mimo nieobecności Ryanaira, ruch na Lotnisku Chopina rośnie (+8,5 proc.). Świadczy to o poszerzeniu oferty przez pozostałych przewoźników i dużym potencjale wzrostu warszawskiego portu.

Łącznie od początku roku na Lotnisku Chopina obsłużonych zostało ponad 9,1 mln osób, z czego prawie 8,1 mln w ruchu międzynarodowym (spadek o 3,4 proc.) oraz ponad milion w ruchu krajowym (wzrost o 8,3 proc). Liczba operacji lotniczych ogółem zwiększyła się w październiku o 3 proc. i wyniosła łącznie 12,5 tys.

T1-m

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina
Zdjęcie: Lotnisko Chopina