DGRSZ: Nowoczesna kompania na nowoczesnym lotnisku

Kompania obsługi lotniska z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu przeprowadziła prezentację sprzętu i pokaz przygotowania oraz możliwości przed zbliżającym się sezonem zimowym.zdjęcie – Nowoczesna kompania na nowoczesnym lotniskuPokaz odladzania samolotu M-28 Bryza.
Powidzkie lotnisko, jedno z trzech najnowocześniejszych w kraju, może pochwalić się nie tylko infrastrukturą stacjonarną, ale i sprzętem zabezpieczającym wykonywanie zadań, np. sprzętem kompanii obsługi lotniska. Okazją do prezentacji różnego rodzaju pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do czyszczenia, odśnieżania i odladzania lotniska była odprawa szkoleniowo-metodyczna Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w zakresie infrastruktury, jaka odbyła się w dniach 3-6 listopada w jednym z pobliskich ośrodków szkoleniowych.

Uczestnicy odprawy zapoznali się z zadaniami i infrastrukturą 33 Bazy, a także z realizowanymi i planowanymi na jej terenie inwestycjami. Po prezentacji gospodarz z ramienia dowódcy 33 Bazy, szef infrastruktury major Jerzy Sudaj zaprosił gości na lotnisko, na którym dowódca kompani obsługi lotniska kapitan Dariusz Bartczak przygotował wystawę statyczną oraz pokaz dynamiczny sprzętu eksploatowanego w pododdziale. Jednym z elementów pokazu był instruktaż dla kierowców-operatorów i sposób realizacji przez nich zadań. Element niezwykle ważny, ponieważ kompania codziennie przygotowuje lotnisko do bezpiecznego użytkowania, i musi to robić sprawnie i szybko.

Dodatkową, przygotowaną przez organizatorów atrakcją, był pokaz odladzania samolotu M-28 Bryza oraz akcja ratowniczo-gaśnicza w wykonaniu Lotniskowej Wojskowej Straży Pożarnej, jaka nastąpiła po symulowanym zapaleniu się jednego z najstarszych pojazdów.

Końcowym elementem pokazu była bezpośrednia prezentacja infrastruktury lotniskowej, która dowodzi, że ulokowane w Powidzu środki są dobrze zagospodarowywane i wykorzystywane, przyczyniając się do bezpieczeństwa w powietrzu i na ziemi oraz wprowadzając lotnictwo polskie w najwyższe światowe standardy.

kompania lotniskowa

Źródło: DGRSZ
Autor: kpt. Włodzimierz Baran
Zdjęcie: kpt. Włodzimierz Baran