Ćwiczenia pk. „ANAKONDA-14” rozpoczęte

„ANAKONDA-14 to także dobra sposobność, by pokazać społeczeństwu, że nasza armia jest gotowa do wypełnienia swojej konstytucyjnej powinności, jaką jest obrona naszego kraju. Życzę nam wszystkim, aby po – Anakondzie – poczucie bezpieczeństwa Polaków zostało wzmocnione efektami intensywnego ćwiczenia, które właśnie inaugurujemy” – mówił wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podczas ceremonii otwarcia ćwiczenia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.

„ANAKONDA-14” to największe, cykliczne ćwiczenie Sił Zbrojnych RP o połączonym charakterze, prowadzone w układzie międzynarodowym. Przez najbliższe dni (od 24 września do 3 października br.) na wszystkich rodzajach poligonów ćwiczyć będzie blisko 12 500 żołnierzy, w tym 750 z państw sojuszniczych (Czech, Estonii, Holandii, Kanady, Litwy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych).

Celem ćwiczenia będzie zgranie wydzielonych sił do prowadzenia działań obronnych oraz stworzenie warunków do wprowadzenia do walki sojuszniczych sił wzmocnienia. Podczas ćwiczenia prowadzona będzie również współpraca z organami administracji państwowej w zakresie wsparcia Sił Zbrojnych RP. „Rozpoczynamy dzisiaj ćwiczenie „Anakonda-14”. Już piąte z cyklu sojuszniczych ćwiczeń, odbywających się na znacznym obszarze naszego kraju co dwa lata, począwszy od 2006 roku. Jako największe ćwiczenie obronne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Anakonda-14” nabiera szczególnego znaczenia w związku z aktualnymi wydarzeniami na Ukrainie. Jest to pierwsze ćwiczenie tej skali od chwili rozpoczęcia konfliktu na Ukrainie” – powiedział podczas ceremonii otwarcia ćwiczenia szef MON.

„Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację „Anakondy-14” dziękuję za wysiłek włożony w przygotowanie tego ważnego dla obronności Polski ćwiczenia. Życzę także, aby wszystkie cele ćwiczenia zostały osiągnięte, a podejmowane przez dowódców decyzje były trafne i przyczyniały się do rozwiązania problemów operacyjnych” – dodał wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak.

„Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia będziemy bronić granic naszego kraju prowadząc działania w ramach połączonej operacji obronnej, we współdziałaniu z wojskami sojuszniczymi oraz elementami pozamilitarnego podsystemu obronnego państwa” – mówił z kolei kierownik ćwiczenia, dowódca operacyjny RSZ gen. broni Marek Tomaszycki.

Jak dodał dowódca operacyjny żołnierze będą doskonalić swoje umiejętności we współdziałaniu między innymi na poligonach w Drawsku, Ustce, Orzyszu i Nowej Dębie. Podczas ćwiczenia zostanie dokonana ocena efektywności działania dowództw, sztabów i żołnierzy.

Podczas ceremonii w Akademii Obrony Narodowej Dowódca Operacyjny RSZ generał broni Marek Tomaszycki – kierownik ćwiczenia, przejął od Dowódcy Generalnego RSZ generała broni pilota Lecha Majewskiego dowodzenie siłami wydzielonymi z wojsk lądowych, marynarki wojennej, sił powietrznych i wojsk specjalnych.

***

Przez ostatnich osiem lat ćwiczenie „ANAKONDA” ewoluowało z przedsięwzięcia typowo wojskowego, poprzez ćwiczenie z udziałem sektora pozamilitarnego w wymiarze krajowym, następnie regionalnym, aż do ćwiczenia sojuszniczego z aktywnym udziałem państw-członków NATO. W wyniku tych zmian ćwiczenie to stało się jednym ze stałych punktów szkolenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. „ANAKONDĘ” od samego początku, czyli od roku 2006 w cyklu dwuletnim, przygotowuje i prowadzi Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Podczas tegorocznej edycji ćwiczenia zaplanowano m.in.: Dzień Obserwatora na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce (1 października br.) oraz Dzień Dostojnych Gości (VIP Day) w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu (2 października br.). Uwaga! Centrum Prasowo-Informacyjne Ćwiczenia funkcjonuje w Bemowie Piskim od 23 września do 3 października br.

Źródło: MON

Autor: MON

Zdjęcie: st. chor. sztab. Robert Suchy