ULC: Posiedzenie EASA Management Board w Kolonii

W dniu 10 września 2014 r. w Kolonii odbyło się trzecie w tym roku posiedzenie Zarządu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA Management Board). W posiedzeniu wziął udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski.

Podczas posiedzenia Zarząd wybrał nowego Przewodniczącego EASA MB. Został nim Pan Pekka Hentu z Finlandii, który dotychczas pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego EASA MB. Ponadto na podstawie decyzji Zarządu EASA dokonano wyboru dwóch osób, które w związku ze zmianą struktury organizacyjnej EASA objęły stanowiska kierownicze nowopowstałych Departamentów. Dyrektorem Departamentu Strategii i Zarządzania Bezpieczeństwem został Pan Luc Tytgat (Belgia), a stanowisko Dyrektora Departamentu Zasobów i Wsparcia objął Pan Olivier Ramsayer (Francja).

Następnie Pan Patrick Ky – Dyrektor Wykonawczy EASA zaprezentował raport z działalność agencji w ostatnim czasie. Poruszono w nim m. in. kwestie: strategii i zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym, certyfikacji, projektu europejskiej bazy pytań dla pilotów ECQB, a także sprawy związane z mapą drogową dla lotnictwa ogólnego.

W trakcie posiedzenia Przewodniczący Podgrupy Zarządu ds. przyszłości europejskiego systemu regulacji w dziedzinie lotnictwa zaprezentował końcowy raport, w którym zostały wskazane rekomendacje oraz plan pracy EASA w najbliższych latach. Wskazano również, że przewiduje się utworzenie Komitetu Doradczego działającego przy Zarządzie EASA. W jego skład wchodziliby Prezesi (CEO) przedsiębiorstw z sektora lotniczego. Prezes Piotr Ołowski zasugerował, aby zaprosić również do Komitetu przedstawicieli General Aviation, co spotkało się z aprobatą Przewodniczącego. Zarząd podjął szereg decyzji dotyczących spraw pracowniczych oraz komitetu EASA ds. Pracowniczych. Omówiono terminy przyszłych posiedzeń Zarządu, jak również plan inspekcji standaryzacyjnych, które zostaną przeprowadzone w 2015 r.

Źródło / Autor: ULC