ULC: Komunikat Prezesa ULC w sprawie wykonywania lotów próbnych kontrolnych na statkach powietrznych w kategorii specjalnej

W nawiązaniu do komunikatu Prezesa ULC w sprawie uzyskiwania zgody na wykonywanie prób w locie na statkach powietrznych w kategorii specjalnej, opublikowanego na stronie internetowej ULC w dniu 14 marca 2014 r., Prezes ULC uprzejmie informuje, że wykonywanie na statkach powietrznych kategorii specjalnej lotów próbnych kontrolnych w celu dokonania odnowienia ważności pozwolenia na wykonywanie lotów, przez posiadaczy licencji CPL(A), ATPL(A), CPL(H), ATPL(H), CPL(AS), CPL(AG) oraz SPL i BPL z wpisanym uprawnieniem instruktorskim, nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (§ 37 ust. 3 pkt 1 rozp. MTBiGM z dnia 02.09.2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego).

Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie prób w locie, o których mowa w § 37 ust. 3 pkt 2 rozp. MTBiGM z dnia 02.09.2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego, pozostają bez zmian.

Źródło / Autor: ULC