ULC: Komunikat EASA ws. ograniczeń w przestrzeni powietrznej nad Irakiem i Libią

Urząd Lotnictwa Cywilnego uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2014 roku Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała Biuletyny Bezpieczeństwa (SIB – Safety Information Bulletins), w których poinformowała o ograniczeniach w przestrzeni powietrznej i działalności lotnisk w Iraku oraz Libii.

Biorąc pod uwagę toczące się konflikty zbrojne na terenie Iraku i Libii może występować potencjalnie niebezpieczeństwo dla statków powietrznych. W związku z tym wydano szereg depesz NOTAM, które dotyczą przestrzeni powietrznej Iraku i Libii. Agencja zwraca uwagę środowiska lotniczego, że istnieje zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowych lotów cywilnych. Operatorzy statków powietrznych, planujący loty w regionie powinni zachować ostrożność i śledzić najnowsze informacje dotyczące ograniczeń w przestrzeni powietrznej w regionie.

EASA i Eurocontrol Network Manager będą nadal monitorować sytuację i uaktualniać te informacje w miarę potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami, które dostępne są na stronie Agencji.

Źródło: ULC

Autor: ULC