ULC: Informacja dotycząca 4You Airlines Sp. z o.o.

W związku z licznymi zapytaniami napływającymi do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dotyczącymi działalności podmiotu 4You Airlines Sp. z o.o., uprzejmie informujemy, iż aktualnie trwa proces rozpatrywania wniosku Spółki o wydanie Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC).

Niemniej jednak, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozów lotniczych (o ile nie są to przewozy wykonywane samolotem bez napędu silnikowego i/lub ultralekkim statkiem powietrznym o napędzie silnikowym lub też lokalne loty nieobejmujące przewozu pasażerów, poczty lub ładunków pomiędzy różnymi portami lotniczymi lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania) wymaga ponadto uzyskania wydawanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego koncesji. Koncesja wydawana jest na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy, a jednym z warunków jej wydania jest posiadanie ważnego Certyfikatu AOC.

Jednocześnie informujemy, że do momentu publikacji niniejszej informacji do Urzędu Lotnictwa Cywilnego nie wpłynął stosowny wniosek 4You Airlines Sp. z o.o. o wydanie koncesji, w związku z czym aktualnie w Urzędzie nie jest prowadzone postępowanie w sprawie wydania Spółce koncesji.

Wykaz przewoźników lotniczych posiadających koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, wydaną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dostępny jest na stronie internetowej Urzędu.

4youairlines

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: 4You Airlines / facebook