Jubileuszu SSLW RP

W dniach 13 i 14 czerwca, w podpoznańskim Kiekrzu, uroczyście obchodzono „Srebrny Jubileusz” Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
W ramach jubileuszu został przeprowadzony kompleks przedsięwzięć, który obejmował: seminarium nt.: „Kształtowanie świadomości narodowej społeczeństwa oraz rola Stowarzyszenia w wychowaniu patriotyczno-obronnym młodzieży”;
Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia; imprezy związane bezpośrednio z jubileuszem.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele wszystkich oddziałów Stowarzyszenia, będący jednocześnie delegatami na XXI Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.
Referat wprowadzający nt. „Patriotyzm naszych czasów. Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w kształtowaniu postaw patriotycznych” wygłosił Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu – prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. Następnie Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gen. bryg. pil. Ryszard Hać wygłosił referat nt. „Działalność Muzeum Sił Powietrznych jako element wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży w aspekcie naboru do Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych”. O „Zadaniach wychowania patriotyczno-obronnego realizowanych przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP” mówił Sekretarz Zarządu Głównego SSLW RP – płk dypl. pil. Zenon Zgoła.
Ważnym przedsięwzięciem Stowarzyszenia było XXI Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów. Zebranie prowadził
płk dr Leszek Czarnyszewicz. Działalność Zarządu Głównego Stowarzyszenia w kadencji przedstawił prezes Zarządu Głównego,  gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. W przeprowadzonych wyborach
prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia ponownie wybrano gen. dyw. pil. Franciszka Maciołę. Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu nakreślił kierunki działania Zarządu Głównego na następną kadencję, ze szczególnym zwróceniem uwagi na realizację nw. zadań: zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, poświęconego 75 rocznicy „Bitwy o Anglię”; kontynuowanie budowy „Pomnika Chwały Lotnikom Polskim”; kontynuowanie, w miarę uzyskanych środków z MON, obchodów w Cierlicku kolejnych rocznic śmierci Żwirki i Wigury z udziałem młodzieży szkół patronackich.
Walne Zebranie Delegatów nadało też Oddziałowi Śląskiemu SSLW RP imię „39 plm OPK”. Za zasługi w działalności na rzecz Stowarzyszenia, Walne Zebranie Delegatów nadało tytuły „Honorowego Członka Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP” 26 członkom Stowarzyszenia i jego sympatykom. Po zakończeniu Walnego Zebrania Delegatów została odczytana Uchwała Zarządu Głównego SSLW RP o uhonorowaniu zasłużonych członków Stowarzyszenia wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Stowarzyszenia”, Złotymi Odznakami Stowarzyszenia” oraz wszystkich delegatów – pamiątkowymi medalami XXV lat Stowarzyszenia. Oczywiście odbyło się spotkanie koleżeńskie, podczas którego wymianie doświadczeń i wspomnieniom nie było końca.
Bardzo uroczyście obchodzono jubileusz XXV-lecia Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Uroczystości jubileuszowe zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele wojska, władz administracyjnych i samorządowych Wielkopolski i Poznania, m. in.: Inspektor Sił Powietrznych – gen. dyw. pil. Jan Śliwka, dowódca 1 SLT – gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, , dowódca 2 SLT – płk dypl. pil. Dariusz Malinowski, zastępca dowódcy 31 BLT – płk mgr inż. Wojciech Satkowski, Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych –
gen. bryg. pil. Ryszard Hać, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Florek, Marszałek Województwa Wielkopolskiego – Marek Woźniak, I wiceprezydent Poznania – Jerzy Tomasz Kayser. Wśród gości uroczystości byli także: prezes Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa – pani Barbara Grześkowiak-Bocian, Sekretarz Generalny Aeroklubu Polskiego – Bogdan Włostowski, Dyrektor Biura WOW LOK – płk Janusz Dobrzański, Prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich – płk pil. Kazimierz Pogorzelski oraz Honorowi Członkowie Stowarzyszenia – panowie Jerzy Domicz i Kazimierz Bałęczny. Szczególnymi gośćmi uroczystości byli przedstawiciele seniorów lotnictwa wojskowego Czech Svaz Letců České Republiky – prezydent płk. PhDr. Oldřich Rampula i gen. mjr Kubala Jiri oraz Węgier Magyar Repülők Bajtársi Egyesülete – prezydent płk pil. Istvan Gal i płk pil. Peter Wilner.
Po powitaniu gości, prezes Zarządu Głównego, gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, przedstawił dorobek 25-lecia Stowarzyszenia. Następnie głos zabrał Inspektor Sił Powietrznych, gen. dyw. pil. Jan Śliwka, gratulując osiągnięć i życząc dalszych. Została odczytana decyzja Ministra Obrony Narodowej o nadaniu Stowarzyszeniu złotego medalu „Za zasługi dla Obronności Kraju”, a w imieniu Ministra Obrony Narodowej odznaczenie wręczył gen. Śliwka, przypinając medal do sztandaru Stowarzyszenia. W imieniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Si Zbrojnych – gen. broni pil. Lecha Majewskiego wbił do drzewca sztandaru pamiątkowy gwóźdź oraz 14 członków Stowarzyszenia uhonorował książkami „Polskie Lotnictwo Wojskowe 1945 – 2010. Rozwój. Organizacja. Katastrofy lotnicze.” z dedykacją Dowódcy Generalnego. Z kolei Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marek Woźniak, uhonorował Stowarzyszenie odznaką honorową „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Kolejni występujący goście, Wojewoda Wielkopolski – Piotr Floreki i I wiceprezydent Miasta Poznania – Jerzy Tomasz Kayser, gratulowali osiągnięć i życzyli dalszych sukcesów, jednocześnie wręczając okolicznościowe upominki. Sympatyczne były gratulacje i życzenia od prezesów stowarzyszeń seniorów Lotnictwa wojskowego Czech – płk. PhDr. Oldřicha Rampuli i Węgier – płk. pil. Istvana Gala. Prezes, gen. Macioła uhonorował obecnych gości: gen. dyw. pil. Śliwkę Jana, gen. bryg. pil. Mikutela Tadeusza i płk. dypl. pil. Malinowskiego Dariusza Złotymi Odznakami Stowarzyszenia, a wszystkich gości – medalami okolicznościowymi XXV-lecia Stowarzyszenia. Szczególnie uhonorowano najlepszego pilota samolotów F-16 z 31 BLT, płk pil. Krzysztofa Cupryniaka – Statuetką IKAR Stowarzyszenia.
Uroczystości zakończył wspólny obiad, podczas którego gratulacje i życzenia złożyli: Barbara Grześkowiak-Bocian – prezes Poznańskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, gen. bryg. pil. Ryszard Hać, gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, płk pil. Kazimierz Pogorzelski – prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich, zastępca Szefa WSzW w Poznaniu – ppłk Cieciura, a także prezesi oddziałów i inni.

stow. sen. rocznica

Sekretarz Zarządu Głównego
płk pil. Zenon Zgoła