ULC: Podpisanie porozumienia pomiędzy Prezesem ULC a Komendantem Głównym Policji