ULC: Podpisanie porozumienia pomiędzy Prezesem ULC a Komendantem Głównym Policji

W dniu 25 czerwca 2014 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotrem Ołowskim a Komendantem Głównym Policji nadinsp. dr Markiem Działoszyńskim w sprawie systemu finansowania zadań za czynności wykonywane przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego związane z realizacją postanowień porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Prezesem ULC z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie współpracy przy realizacji nadzoru nad lotnictwem służb porządku publicznego. Podczas uroczystego podpisania obecna była delegacja Komendy Głównej Policji oraz Lotnictwa Policji.

Porozumienie reguluje system finansowania czynności wykonywanych przez inspektorów Urzędu Lotnictwa Cywilnego związanych z realizacją zapisów ww. postanowienia, oraz dotyczy wyłącznie czynności związanych z nadzorem nad państwowymi statkami powietrznymi Lotnictwa Policji.

ULC-Policja

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC