Ćwiczenie Eagle Talon 14

W polskiej przestrzeni powietrznej, na lotniskach i poligonach odbywały się od 9 do 13 czerwca ćwiczenia Eagle Talon z udziałem polskich, amerykańskich, francuskich i brytyjskich lotników, a także polskich przeciwlotników.zdjęcie – Ćwiczenie Eagle Talon 14ćwiczenie Eagle Talon
Ćwiczenia służyły zgraniu personelu Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego oraz stanowisk dowodzenia jednostek we wspólnej realizacji zadań w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu zbrojnego oraz doskonaleniu wykonywania misji bojowych lotnictwa według opracowanych planów walki (Master Air Operation Plan – MAOP) na kolejne dni, a także sprawdzeniu umiejętności zapewnienia ciągłości dowodzenia dużymi ugrupowaniami zadaniowymi lotnictwa (Large Force Employment – LFE) wraz z podziałem odpowiedzialności pomiędzy systemem AWACS a narodowym ośrodkiem dowodzenia i naprowadzania. Piloci toczyli ze sobą walki powietrzne, a ugrupowania liczyły nawet po 20 samolotów i śmigłowców. Piloci F-16 zaliczyli kolejne tankowania w powietrzu.

Ćwiczący doskonalą zdolności do wypełniania zadań związanych z obroną i ochroną nienaruszalności granic państwa, udziału w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym z powietrza, rozwiązywania lokalnego konfliktu zbrojnego na obszarze odpowiedzialności NATO oraz obrony kraju. W ćwiczeniu uczestniczył przebywający w Łasku rotacyjny pododdział amerykańskich F-16 oraz stacjonujący w Malborku klucz francuskich Mirage 2000. Stronę polską reprezentowały COP – DKP i podległe mu jednostki (1 RODN, 22 ODN, MJDOP, 1 CKOP, 2 CKOP), wydzielone siły i środki z jednostek lotniczych i przeciwlotniczych Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej. Ćwiczeniem kierował gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński, szef sztabu – zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jego zastępcą był jest gen. bryg. pil. Włodzimerz Usarek – dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego.

eagle talon 14

Źródło: DGRSZ
Autor: Aneta Boroń
Zdjecie: DGRSZ