ULC: Faza Rady 202. Sesji Rady ICAO

W poniedziałek 9 czerwca 2014 roku rozpoczęła się druga część 202. Sesji Rady ICAO – tzw. faza Rady. Faza ta zakończy się w dniu 27 czerwca. W posiedzeniach Rady bierze udział Stała Przedstawicielka Polski w Radzie ICAO dr hab. Małgorzata Polkowska.

Podczas pierwszego posiedzenia Rady przywitano nowych przedstawicieli z Argentyny i Arabii Saudyjskiej. Następnie uczestnicy spotkania zapoznali się z harmonogramem dokumentów do rozpatrzenia podczas 202. Sesji Rady. Członkowie Rady przedyskutowali kwestie związane z obchodami Międzynarodowego Dnia Lotnictwa Cywilnego, zapoznali się ze sprawozdaniem Wspólnego Komitetu Wsparcia (JSC) w sprawie zaleceń Komitetu związanych z umowami wspófinansowania pomiędzy Danią a Islandią, raportem Grupy Roboczej ds. Zarządzania i Efektywności (WGGE) dotyczącym weryfikacji składu komisji stałych Rady, raportem Doraźnej Grupy Roboczej Komitetu Współpracy Technicznej (TCC) oraz aktualizacją kosztów usług administracyjnych i operacyjnych (AOSC). Członkowie rady zajęli się również budżetem ICAO na rok 2014 oraz przedyskutowali sprawy związane z Kodeksem ICAO.

W dniu 10 czerwca odbyło się spotkanie informayjne Rady, podczas którego Wiceprezes Międzynarodowej Rady Koordynacyjnej Stowarzyszeń Przemysłu Lotniczego (ICCAIA) przedstawił prezentację na temat stanu światowej produkcji w branży lotniczej. Podczas spotkania Pan Boubacar Djibo Dyrektor Biura Transportu Lotniczego ICAO poinformowała członków Rady na temat rozwoju ekonomicznego transportu lotniczego. Przedstawiciel IATA przedstawił ponadto prezentację dotyczącą: poziomów bezpieczeństwa, oraz prac legislacyjnych dotyczących praw konsumentów, niesfornych pasażerów i zmian klimatycznych.
Źródło / Autor: ULC