DGRSZ: Raróg-14

Trwa jedno z największych ćwiczeń taktycznych z wojskami, zorganizowanych przez Dowództwo 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Ćwiczenie pod kryptonimem „Raróg-14” rozpoczęło się 26 maja na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach i potrwa do 30 maja br. zdjęcie – Raróg-14F-16. Fot. Marcus Fuebler
Głównym celem ćwiczenia jest przeprowadzenie certyfikacji narodowej modułu ratowniczo – gaśniczego (MRG) wydzielanego do zestawu 2015 Sił Odpowiedzi NATO (SON) oraz weryfikacja stopnia utrzymania gotowości operacyjnej przez Komponent Powietrzny Sił Zadeklarowanych do NATO i UE (KPSZ do NATO i UE lub Komponent Powietrzny) nadanego w wyniku sojuszniczej certyfikacji FORCEVAL jako siły zdolne do przerzutu.

Podczas ćwiczenia doskonalone będą praktyczne umiejętności kadry wchodzącej w skład KPSZ do NATO i UE oraz MRG. Realizowane będzie zgrywanie kadry, na co dzień pracującej w różnych jednostkach wojskowych sił zbrojnych, we wspólnej realizacji zadań w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu zbrojnego. Przez tydzień kadra wchodząca w skład zarówno Komponentu Powietrznego Sił Zadeklarowanych do NATO i UE jak i SON, doskonali praktyczne umiejętności; zgrywa działania na szczeblu jednostek Sił Powietrznych oraz innych rodzajów sił zbrojnych, pełniących na co dzień odmienne zadania. Stan osobowy realizuje postawione zadania w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu zbrojnego.

Istotą ćwiczenia jest realizacja misji bojowych lotnictwa (m.in. Air-to-Air, Air-to-Ground; DCA/Defensive Counter Air czy CAS/Close Air Support) oraz zagadnień dotyczących rozwinięcia i funkcjonowania wybranych elementów strefy odpowiedzialności taktycznej TAOR (Tactical Area of Responsibility), w tym: DOC, systemów łączności i informatyki ostrzegania i powiadamiania, ochrony i obrony oraz przećwiczenie epizodów odtwarzania gotowości bojowej statku powietrznego w przyjętej konfiguracji oraz praktyczne sprawdzenie stopnia opanowania przez skład ćwiczących wiedzy i umiejętności z zakresu ICCS (czyli Individual Common Core Skills – podstawowych umiejętności żołnierza na polu walki).

W ramach ćwiczenia zgrywane są wybrane elementy systemów walki – system rozpoznania, rażenia, dowodzenia w relacjach narodowych i sojuszniczych oraz system zabezpieczenia logistycznego. Ćwiczenie odbywa się w wydzielonej strefie odpowiedzialności taktycznej na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, w wydzielonej przestrzeni powietrznej RP oraz na poligonie Nadarzyce. Na kierownika ćwiczenia wyznaczono Dowódcę 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, płk dypl. pil. Dariusza Malinowskiego.

Główni ćwiczący to: siły i środki wydzielane do MRG zestawu 2015 SON oraz KPSZ do NATO i UE. Działania przeciwnika będą podgrywane przez kierownictwo ćwiczenia. Do podgrywki przeciwnika są wyznaczone następujące siły i środki: 2 x F-16 z 31BLT, 2 x MiG-29 z 1SLT; 2 x Su-22M4 z 1SLT; 1 x Casa-295 z 3SLTr lub inny samolot transportowy oraz inne siły i środki wyznaczone przez jednostki podległe Dowództwu Generalney Rodzajów Sił Zbrojnych.

rarog-14

Źródło: DGRSZ
Tekst: Aneta Boroń
Zdjęcie: Marcus Fuebler