Katowice Airport – dynamiczny wzrost przewozów cargo