Przeciwlotnicy Czarnej Dywizji w Estonii

Blisko sześć tysięcy żołnierzy bierze udział w ćwiczeniu NATO pod kryptonimem „Steadfast Javelin 1”, które odbywa się na terenie Estonii. Wśród nich są żołnierze 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Żołnierze przeciwlotniczego pułku z Czerwieńska, który wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania, mają doskonałą okazję sprawdzić swoje umiejętności we współdziałaniu z żołnierzami innych państw NATO. W ćwiczeniu biorą udział żołnierze z Estonii, Belgii, Danii, Francji, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. W ramach ćwiczenia polscy przeciwlotniczy współpracują nie tylko z żołnierzami sił powietrznych, ale również innych rodzajów wojsk z różnych państw, które wspólnie szkolą się w ramach ćwiczenia.

19 maja polskich żołnierzy odwiedził Inspektor Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady Michał Sikora. Wraz z dowódcą komponentu, pułkownikiem Jerzym Połubiakiem oraz attache wojskowym ambasady RP w Estonii, pułkownikiem Ryszardem Zającem, generał obserwował szkolenie lubuskich przeciwlotników.

Żołnierzy komponentu odwiedził także Dowódca Komponentu Wojsk Lądowych NATO generał broni Frederick „Ben” Hodges, który zapoznał się z możliwościami zasadniczego sprzętu bojowego oraz obserwował pracę obsług w warunkach realnego działania lotnictwa.

Steadfast Javelin 1

Źródło: DGRSZ
Autor: 4pplot
Zdjęcie:4pplot