ULC: Spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019

W dniu 15 maja br. w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne na temat Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej na lata 2015-2019. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego. Ostateczna wersja dokumentu po analizie zgłoszonych wniosków zostanie opublikowana na stronach internetowych ULC.

Dokument odnosi się do czterech, ustalonych przez Komisję Europejską, kluczowych obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej, uwzględniając jednocześnie ogólnounijne cele skuteczności działania. Cele zostały zaproponowane na poziomie Bałtyckiego FAB dla wszystkich czterech obszarów i zostaną ostatecznie zatwierdzone przez Zarząd Bałtyckiego FAB.

Spotkanie otworzył dyrektor Departamentu Żeglugi Powietrznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego Wiesław Bączewski, który w imieniu Prezesa ULC powitał uczestników i przedstawił cel spotkania. Spotkanie było prowadzone przez przedstawicieli polskich i litewskich władz nadzorujących.

W spotkaniu uczestniczyli liczni przedstawiciele międzynarodowego i krajowego środowiska lotniczego, m.in.: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej z Polski i Litwy, związków zawodowych służb ruchu lotniczego, przewoźników lotniczych (w tym stowarzyszeń przewoźników – IATA, AEA), portów lotniczych.

Projekt Planu skuteczności działania, a w szczególności proponowane cele, były przedmiotem dyskusji z krajowym i międzynarodowym środowiskiem lotniczym. Zgłoszono szereg uwag i wniosków. Będą one przedmiotem analiz, a podjęte działania zostaną szczegółowo opisane w ostatecznej wersji planu, która po zatwierdzeniu zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu. Część uwag została zgłoszona przed spotkaniem, a na dalsze komentarze Urząd oczekuje do 23 maja 2014 r.

Źródło / Autor: ULC