8. BLTr: Z Dowództwa Generalnego do 8 Bazy

Płk pil. Krzysztof Cur, szef Oddziału Lotnictwa Zabezpieczającego Inspektoratu Sił Powietrznych Dowództwa Generalnego RSZ, został nowym dowódcą 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, zastępując na tym stanowisku płk. pil. Jacka Łazarczyka. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczystość odbyła się w obecności przełożonego, dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego płk pil. Mirosława Jemielniaka.
W uroczystości uczestniczyli dowódcy zaprzyjaźnionych jednostek i instytucji wojskowych, cywilnych i społecznych. Najważniejszym punktem było przekazanie sztandaru i podpisanie protokołu przekazania dowodzenia, po którym obaj oficerowie zameldowali dowódcy 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego o zdaniu i przyjęciu obowiązków dowódcy bazy. Imprezę uświetniła pokazem musztry paradnej krakowska Orkiestra Wojskowa.

Dotychczasowy dowódca, płk Łazarczyk, będzie służył na ważnym stanowisku w Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Krakowską bazą dowodził od sierpnia 2010 roku.

Płk Cur ma 47 lat, jest czynnym pilotem transportowców M-28B/PT; C-295. Uzyskał nalot ogólny 3600 godzin. Jest absolwentem studiów w Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej, Politechnice Lubelskiej i Air Command and Staff College – Uniwersytetu Sił Powietrznych Stanów
Zjednoczonych. Dowodził między innymi Grupą Działań Lotniczych 8 Bazy Lotnictwa Transportowego w Krakowie i Eskadrą Lotniczą 36 Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego w Warszawie.

8. bltr przekazanie

Źródło: 8. BLTR
Autor: kpt. Maciej Nojek
Zdjęcie: kpt. Maciej Nojek