Thales finalizuje dostawę morskiego samolotu patrolowego dla Turcji