ULC: Plan skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019 – konsultacje

Uprzejmie informujemy, że Urząd Lotnictwa Cywilnego we współpracy z litewskim nadzorem lotniczym opracowali projekt Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej Bałtyckiego FAB na lata 2015-2019. Dokument odnosi się do czterech, ustalonych przez Komisję Europejską, kluczowych obszarów skuteczności działania: bezpieczeństwa, przepustowości, ochrony środowiska oraz efektywności kosztowej, uwzględniając jednocześnie ogólnounijne cele skuteczności działania. Cele zostały ustalone na poziomie Bałtyckiego FAB dla wszystkich czterech obszarów.

Dokument jest obecnie przedmiotem szerokich konsultacji z krajowym i międzynarodowym środowiskiem lotniczym. Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym na temat planu, które odbędzie się w dniu 15 maja br., w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach mogą rejestrować się za pośrednictwem strony: http://www.eusinglesky.eu/FABBALTIC.html.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi i komentarze można zgłaszać do dnia 7 maja br. na adresy mailowe.: dwojtasik@ulc.gov.pl. oraz pwojcik@ulc.gov.pl. W przypadku, gdyby chcieli Państwo przedstawić swoje stanowisko podczas spotkania np. w formie prezentacji, również prosimy o informację na ten temat, w powyższym terminie.

Dodatkowych informacji w związku ze spotkaniem udzielają pracownicy Departamentu Żeglugi Powietrznej: pan Paweł Wójcik –numer telefonu: 22 520 72 10 oraz pan Dariusz Wojtasik –numer telefonu: 22 520 72 68.

Źródło / Autor: ULC