ILS kat. II na Lotnisku Warszawa/Modlin

Miło nam poinformować, że od dnia 28 marca 2014 r, decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Warszawa/Modlin jest drugim portem lotniczym w Polsce, posiadającym Certyfikat Lotniska, „uprawniający do wykonywania operacji lądowania w warunkach ograniczonej widzialności […] dla Kategorii II na drodze startowej, na kierunku RWY 08”.
Jak czytamy w specyfikacji do Certyfikatu: „Stwierdza się, że droga startowa na kierunku RWY 08 pod warunkiem sprawności wymaganych urządzeń, może być wykorzystywana do wykonywania operacji podejścia precyzyjnego kategorii II oraz droga startowa o kierunkach RWY 08/26 może być wykorzystywana do wykonywania operacji startów w warunkach ograniczonej widzialności (LVTO).” Będzie to miało zastosowanie w przypadku widzialności nie mniejszej niż 350 m.
od 1 maja 2014 r. Port Lotniczy Warszawa/Modlin będzie zabezpieczał wykonywanie operacji lotniczych w systemie ILS kat II.
Od 19 września br. na naszym lotnisku działa ILS w kategorii I, czyli takiej jaka jest obecna na 11 lotniskach w Polsce. Od 1 maja br. będziemy drugim, po Lotnisku Chopina, portem lotniczym w Polsce, które umożliwia wykonywanie operacji lotniczych z wykorzystaniem systemu ILS w kat. II.
Chronologia certyfikacji ILS kat. I i II na Lotnisku Warszawa/Modlin:
Prace związane z przeprowadzeniem procesu certyfikacji lotniska do obsługi Systemu ILS w Kat. I i II odbywały się raz w tygodniu pod przewodnictwem Dyrektora Biura ds Operacyjno-Eksploatacyjnych Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, Grzegorza Tumelisa.
18 czerwca 2013 r. – 27 sierpnia 2013 r. – testy systemu ILS do kat. I,
28 sierpnia 2013 r. – pierwsze spotkanie zespołu przedstawicieli Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin, dotyczące rozszerzenia certyfikatu do kategorii II ILS,
17 września 2013 r. – wpisanie ILS kat. I do Rejestru Naziemnych Urządzeń Lotniczych (LUN) w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego,
19 września 2013 r. – na lotnisku można wykonywać operacje w ILS Kat I,
8 października 2013 r. – spotkanie w ULC otwierające etap informacyjny procesu certyfikacji ILS w kat. II,

17 października 2013 r. – spotkanie w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w sprawie przygotowania służb ruchu lotniczego do obsługi ILS kat. II,
2 listopada 2013 r. – zakończenie testów ILS do kat. II,
11 grudnia 2013 r. – złożenie wniosku do ULC o certyfikację ILS kat. II
6 luty 2014 r. – opublikowanie zmian procedur podejść do lądowania w kat. II, w AIP Polska,
18 luty 2014 r. – zatwierdzenie przez ULC zmian do instrukcji operacyjnej lotniska w części wykonywania operacji w warunkach ograniczonej widzialności,
18 luty 2014 r. – złożenie wniosku o publikację procedur lotniskowych LVP/LVTO w AIP Polska, z datą wejścia w życie 1 maja 2014 r,
18 luty 2014 r. – od tego dnia prowadzone są codzienne próby wdrożenia procedury LVP/LVTO na lotnisku, tak aby służby były przygotowane do pracy w warunkach II kategorii systemu ILS,
28 marca 2014 r. – wydanie przez ULC Certyfikatu Lotniska, upoważniającego do obsługi ILS kat. II,
1 maja 2014 r. – w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin można wykonywać operacje w ILS kat II.
ILS Kat. I
System wspomagania lądowania przy ograniczonej widzialności, w swojej podstawowej I kategorii, pozwala pilotom bezpiecznie wylądować w warunkach, gdy podstawa chmur jest na wysokości do 60 m nad płaszczyzną drogi startowej, a widzialność na pasie nie mniejsza niż 600 m.
ILS Kat. II
Kategoria II systemu ILS umożliwia lądowanie przy widzialności nie mniejszej niż 350 m i podstawie chmur nie niższej niż 30 m.

Nadajnik kierunku -localizer

Źródło / Autor: Lotnisko Modlin

Zdjęcie: Lotnisko Modlin