Air law and technology – II Ogólnopolska Konferencja

Air law and technology

II Ogólnopolska Konferencja

3-4 kwietnia 2014 Rzeszów

Dzień pierwszy 3.04.2014 r.

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:30

Otwarcie Konferencji

SESJA I

Moderator: prof. PRz dr hab. inż. Andrzej Tomczyk

10:30 – 10:50

Piotr Lipka

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Prace w ICAO na rzecz ochrony środowiska, a rozwój rynku lotniczego – przykład Polski

10:50 – 11:10

dr Grzegorz Zając

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Międzynarodowy wymiar prawno-funkcjonalny bezpieczeństwa transportu powietrznego

11:10 – 11:30

dr Agnieszka Kunert – Diallo

PLL LOT S.A.

Rola dowódcy w świetle obowiązujących przepisów w kontekście odpowiedzialności przewoźnika lotniczego

11.30 – 11.50

mgr Jakub Sznajder

Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder

Status prawny załogi statku powietrznego w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej jej członków

11:50- 12.10

Dyskusja

12:10- 12:30

Przerwa

SESJA II

Moderator: prof. UR dr hab. Elżbieta Dynia

12:30- 12:50

dr Anna Konert

Uczelnia Łazarskiego

Kompensacja szkód spowodowanych przez ataki terrorystyczne z 11.09.2001

12:50 – 13:10

mgr Aleksandra Kogut

Uniwersytet Rzeszowski

Terroryzm lotniczy na gruncie prawa międzynarodowego

13:10 – 13:30

Eryk Bogdas

Kancelaria Prawna Goldman

Prawa pasażerów w aspekcie regulacji krajowych oraz międzynarodowych – praktyczna analiza zagadnienia

13:30- 13:50

Łukasz Hnatkowski

Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie

Alternatywne metody rozstrzygania sporów w kontekście praw pasażerów linii lotniczych

13:50 – 14:10

Dyskusja

14:10- 15:00

Przerwa

SESJA III

Moderator: prof. n. dr hab. Mariusz Załucki

15:00 – 15:20

Adam Pawłowski

Kancelaria EUPATENT.PL

Międzynarodowe procedury ochrony patentowej

15:20 – 15:40

dr Marcin Ożóg

TRILOKA Rzecznicy Patentowi Sp.p.

Przywilej komunikacyjny w prawie patentowym w zastosowaniu do statków powietrznych

15:40 – 16.00

Paweł Błoński

Kancelaria EUPATENT.PL

Ochrona patentowa programów komputerowych w branży lotniczej

16:00 -16:20

Dyskusja

Dzień drugi 4.04.2014 r.

SESJA IV

Moderator: prof. PRz dr hab. inż. Romana Śliwa

10:00 – 10:20

Prof. n. dr hab. inż. nawig. Andrzej Fellner

Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

Konsekwencje prawne implementacji systemów satelitarnych GNSS w lotnictwie

10:20 – 10:40

mgr inż. Zbigniew Mączka

Politechnika Rzeszowska

Metoda obiektywizacji ograniczeń prawnych w wykonywaniu niektórych operacji lotniczych

10:40 – 11:00

dr inż. Robert Konieczka

Politechnika Śląska

Węzłowe problemy odrębności postępowań związanych z wypadkami lotniczymi

11.00 – 11:20

Joanna Pijanowska

WSK „PZL-RZESZÓW” S.A.

Zgodność z przepisami handlu międzynarodowego, czyli wysokie loty polskich spółek w gąszczu przepisów amerykańskiego prawa

11:20 – 11:40

Dyskusja

11:40 – 12:00

Przerwa

SESJA V

Moderator: prof. dr hab. Leonard Łukaszuk

12:00 – 12:20

płk rez. dr inż. pil. Marek Telesfor Markiewicz

Akademia Obrony Narodowej

Rozwój zarządzania europejską przestrzenią powietrzną

12:20 – 12:40

dr Tomasz Balcerzak

EUROLOT S.A.

Uwarunkowania prawno-finansowe pomocy publicznej w transporcie lotniczym Unii Europejskiej

12:40 – 13:00

mgr inż. Paulina Kustroń – Mleczak

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

im. S. Pigonia w Krośnie

Wpływ funkcjonowania lotnisk GA na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości sąsiednich

13:00 – 13:20

Dyskusja

13:20 – 14:15

Przerwa

SESJA VI

Moderator: mgr Jakub Sznajder

14:15 – 14:35

mgr Radosław Fellner

Politechnika Śląska

Dokąd lecisz Polsko? Wybrane aspekty rozwoju strategii zarządzania przestrzenią powietrzną

mgr Piotr Galej

Akademia Obrony Narodowej

Podstawy prawne implementacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w polskich przedsiębiorstwach lotniczych

14:35 – 14:55

mgr Paweł Szarama

Prawne aspekty użytkowania bezzałogowych statków powietrznych o zastosowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia

14:55 – 15:15

Dorota Zaprzała

Uniwersytet Rzeszowski – zwycięzca Konkursu na wystąpienie

Prawa pasażera na gruncie prawa międzynarodowego

15:15- 15:35

Dyskusja

15:40

Podsumowanie i zakończenie Konferencji

 

elsa-plakat