Badania nad optymalnym wykorzystaniem możliwości floty samolotów – współpraca Politechniki Warszawskiej z firmą Lockheed Martin

Firma Lockheed Martin [NYSE: LMT] i Politechnika Warszawska wspólnie realizują zaawansowany program badań stosowanych w dziedzinie optymalizacji bezzałogowych systemów lotniczych.

Projekt badawczy, realizowany w Politechnice Warszawskiej, jest jednym z elementów współpracy firmy Lockheed Martin z przedstawicielami polskiego przemysłu i świata akademickiego. Jego celem jest włączanie i motywowanie młodych inżynierów do prac związanych z potrzebami badawczymi przemysłu obronnego kraju.

Projekt, w którym biorą udział studenci i naukowcy Politechniki Warszawskiej, skupia się na optymalizacji współdziałania bezpilotowych systemów lotniczych i stacji naziemnych w celu zwiększenia ich zdolności operacyjnych. Wspólna inicjatywa badawcza dotyczy koordynacji misji wyszukiwania, lokalizowania i śledzenia wykonywanej przez załogowe i bezzałogowe platformy powietrzne. Projekt finansowany przez Lockheed Martin wesprze rozwój bezzałogowych statków powietrznych oraz systemów symulacyjnych istniejących w Politechnice Warszawskiej. Zostanie opracowany algorytm optymalizujący wykorzystanie statków powietrznych, z zastosowaniem koncepcji „systemu systemów” (ang. tzw. „System-of-Systems”) i demonstracja przykładowej realizacji takiego algorytmu w locie zespołu bezpilotowych statków powietrznych.

Projekt dotyczący modelowania i optymalizacji misji wykonywanej wspólnie przez zespół różnorodnych bezzałogowych statków powietrznych, realizowany przez zespół studentów i pracowników Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, to doskonały przykład współpracy badawczej i transferu technologii między firmą Lockheed Martin a polską uczelnią wyższą – mówi prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz, lider i kierownik merytoryczny projektu ze strony Politechniki Warszawskiej. Mamy ambicję wypracowania praktycznych rozwiązań, które będą mogły znaleźć zastosowanie w polskich siłach zbrojnych, w różnych dziedzinach techniki i znacząco wpłyną na rozwój i przyszłość badań naukowych w Polsce.

Misją firmy Lockheed Martin jest nawiązanie współpracy oraz inwestycja w rozwój polskich inżynierów, którzy są jednym z najważniejszych elementów rosnącej bazy naukowo-przemysłowej kraju oraz pomoc w spełnieniu nowych wymagań sektora komercyjnego i wojskowego. Lockheed Martin jest światowym liderem w dziedzinie technologii lotniczo-kosmicznej. Produkuje samoloty, które zapewniają bezpieczeństwo wielu narodom świata, takie jak F-16 Fighting Falcon, C-130 Hercules i F-35 Lightning II.

Źródło / Autor: Lockheed Martin / Politechnika Warszawska