Badania nad optymalnym wykorzystaniem możliwości floty samolotów – współpraca Politechniki Warszawskiej z firmą Lockheed Martin