DGRSZ: Poligon Kawalerzystów

Żołnierze 7. batalionu kawalerii powietrznej, wspierani przez śmigłowce z 1. oraz 7. dywizjonu lotniczego, od 3 marca uczestniczą we wspólnym szkoleniu. Kawalerzyści doskonalą swoje umiejętności w zakresie szkolenia ogniowego, taktycznego oraz specjalistycznego. Uczestniczą też w połączonym szkoleniu z komponentem lotniczym, wykonując loty oraz desantowanie ze śmigłowców Mi-8, pod osłoną W-3W Sokół.

W ramach ćwiczenia sprawdzającego poziom wyszkolenia 3. Szwadronowa Grupa Bojowa (3SzGB) wykonywała praktyczny epizod współdziałania z żołnierzami 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Zadaniem kawalerzystów była osłona skrzydeł podhalańczyków wykonujących w tym czasie kontratak. Natomiast w kompanii dowodzenia realizowany był kurs dla strzelców wyborowych, w ramach którego prowadzone były m. in. zajęcia taktyczne oraz strzelania sytuacyjne.

Kompania wsparcia oraz bateria przeciwlotnicza, oprócz szkolenia specjalistycznego prowadziły wsparcie na rzecz 3SzGB. Kompania logistyczna rozwijała elementy zabezpieczenia logistycznego, m.in. batalionowy punkt żywienia oraz punkt tankowania.

Na bazie ćwiczenia 3SzGB, pełniący obowiązki dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, pułkownik Adam Grela, przeprowadził ćwiczenie instruktażowo-metodyczne. W ćwiczeniu, którego celem była prezentacja przygotowania, organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia taktycznego oraz ujednolicenie sposobu jego przeprowadzenia, wzięli udział dowódcy jednostek bezpośrednio podległych 25BKPow.

cwiczenia-kawaleria

Źródło: DGRSZ
Autor: por. Tomasz Pierzak
Zdjęcie: por. Tomasz Pierzak